دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. ارزیابی دوام تراورتن در برابر هوازدگی نمک: یک مطالعه آزمایشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1398

امین جمشیدی؛ محمد رضا نیکودل؛ ماشالله خامه چیان؛ رامین ساریخانی


2. ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت ارومیه جهت اهداف آب شرب با استفاده از روش GQI در محیط نرم‌افزار ArcGIS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1398

اسفندیار عباس نوین پور؛ سعید عارف


3. پترولوژی گرانیت‌های مجموعه دگرگونی گشت (غرب رشت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1398

منیر زندی فر؛ محسن نصرآبادی؛ رضا نوزعیم


4. مطالعه رابطه هوازدگی، کانی‌شناسی و بافت سنگ‌های پریدوتیتی با خصوصیات زمین‌شناسی مهندسی (مطالعه موردی: پریدوتیت‌های هرسین کرمانشاه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1398

محمدحسین قبادی؛ مهرداد امیری؛ فرهاد آلیانی