دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

ارزیابی مدل هوشمند در برآورد هدایت الکتریکی آب های زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت راین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

10.22084/nfag.2021.24540.1475

حسنیه نظری؛ یلدا نظری؛ مژگان دهقانی؛ احمد عباس نژاد؛ فرنوش حاجی زاده


بررسی اثر نوسانات سطح آبخوان لنجانات بر دبی رودخانه زاینده رود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1400

10.22084/nfag.2021.24628.1476

عبداله طاهری تیزرو؛ پورشاد اعتزازی؛ صفر معروفی؛ روژین فصیحی


نانو ذرات طلا در سنگ های آذرین اسیدی محدوده رامند، جنوب قزوین، شمال غربی ایران مرکزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1400

10.22084/nfag.2021.24373.1472

محمد یزدی؛ اکیم تمیوا لاوال؛ سیدرضا مهرنیا؛ تاجودین ادبیلجه


برآورد میزان فرونشست در دشت آذرشهر با استفاده از تداخل‌سنجی راداری و تحلیل پارامترهای موثر آب‌های زیرزمینی و کاربری اراضی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

10.22084/nfag.2021.23993.1462

صیاد اصغری سراسکانرود؛ مریم محمدزاده شیشه گران


ارائه روابط رگرسیونی ساده و چندگانه برای ارزیابی مقاومت فشاری تک‌محوری سنگ‌های رسوبی و آذرآواری با استفاده از آزمایش چکش‌اشمیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1400

10.22084/nfag.2021.24761.1480

سیامک مرادی؛ مهرداد امیری؛ مجتبی رحیمی شهید؛ سید سجاد کراری


تحلیل چند متغیره کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از توابع مفصل ارشمیدسی (مطالعه موردی: دشت شهرکرد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1400

10.22084/nfag.2021.24951.1483

وحید بیرجندی؛ سیدحسن طباطبائی 1؛ رضا مستوری؛ حسین مظاهری؛ رسول میرعباسی نجف آبادی


ارزیابی خطر آلودگی فلزات سنگین در رسوبات سطحی رودخانه‌های غرب و جنوب غرب دریاچه ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1400

10.22084/nfag.2021.24363.1471

مژگان دهقانی؛ حسین پیرخراطی؛ راضیه لک؛ فرخ اسدزاده


بررسی آلودگی فلزات سنگین و منشأ آن‌ها در خاک منطقه جعفرآباد (جنوب غرب کاشمر)، استان خراسان رضوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1400

10.22084/nfag.2021.24975.1484

محمد ابراهیم فاضل ولی پور


مدل‌سازی سه‌بعدی و ارزیابی ذخیره کانسار مس دره‌زرشک یزد با استفاده از روش‌های تخمین کلاسیک و زمین‌آماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1400

10.22084/nfag.2022.25152.1490

رضا احمدی؛ صادق فاضلی نسب


تعیین شرایط کانی‌سازی طلا بر اساس داده‌های میانبارهای سیال در محدوده زواریان، جنوب غرب قم، مرکز ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1400

10.22084/nfag.2022.25168.1492

سحر صادقی؛ محمد یزدی؛ ایرج رسا؛ محمدرضا جانثاری


کانی شناسی، ژئوشیمی و پتانسیل اقتصادی اسکارن باقی آباد(جنوب تفت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1400

10.22084/nfag.2022.25074.1486

صغری قنبری؛ فریماه آیتی؛ مریم آهنکوب


تخمین شاخص‌های شکنندگی ماسه‌سنگ‌های سازند قم در شمال همدان با استفاده از نسبت بین شاخص بار نقطه‌ای و تخلخل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1400

10.22084/nfag.2022.25272.1493

محمدحسین قبادی؛ مهرداد امیری؛ مجتبی رحیمی شهید


استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و وروش تحلیل سلسله‌مراتبی در پهنه‌بندی خطر زمین‌لرزه استان کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1400

10.22084/nfag.2022.24784.1481

مجید نعمتی؛ احمد عباس نژاد؛ پیام اخلاص پور


پردازش تصاویر ماهواره ای ابرطیفی گنبد نمکی گچین با استفاده از روش انطباق سیما و حداقل نویز به منظور تفکیک واحد های سنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1400

10.22084/nfag.2022.25515.1500

صابر بنی اسدی؛ سید حمید غفوری


تأثیر شوراب پلایای میقان اراک بر کیفیت آب زیرزمینی به روش آمار چند متغیره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1400

10.22084/nfag.2022.25583.1501

فریدون قدیمی؛ سارا آزادیفر


بررسی تأثیر کیفیت آب آبخوان بر تعیین الگوی مکانی کشت گندم و یونجه (مطالعه موردی: دشت شهرکرد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1401

10.22084/nfag.2022.25882.1512

عاطفه مهدوی؛ سیدحسن طباطبائی؛ نگار نورمهناد؛ حمید زارع ابیانه


بررسی کیفیت منابع آب زیرزمینی در دشت فریمان-تربت‌جام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1401

10.22084/nfag.2022.25711.1505

سمیرا عظیمیان؛ گیتی فرقانی تهرانی؛ یوسف اختری؛ رحیم باقری


ارزیابی تغییرات کیفیت آب آشامیدنی دشت ارومیه با استفاده از شاخص تلفیقی کیفیت آّب (IWQI)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.22084/nfag.2022.25750.1506

نقی اکبرزاده؛ اسفندیار عباس نوین پور؛ فرخ اسدزاده؛ فریبا صادقی اقدم


ارزیابی خصوصیات ژئومکانیکی سنگ‌های آرژیلیتی در منطقه مکران جنوبی (راه‌آهن چابهار- نیک شهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

10.22084/nfag.2022.26043.1514

ولی اله احمدی خونسارکی؛ علی ارومیه ای؛ سعید معدنی پور؛ مهرداد امیری


مطالعات زمین‌شیمیایی و ساختاری کانسار روی و سرب حسین‌آباد (استان مرکزی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1401

10.22084/nfag.2022.25838.1511

مریم خسروبیگی؛ زهرا اعلمی نیا؛ میثم تدین؛ محمد علی جزی


مطالعۀ تغییرات آهنگ کرنش در منطقۀ گذار بین زاگرس و مکران با استفاده از داده های بردار سرعت GPS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1401

10.22084/nfag.2022.25755.1507

شاهرخ پوربیرانوند


ارزیابی اثر چرخه انجماد و ذوب بر ویژگی‌های مقاومتی سنگ‌های متخلخل: مطالعه موردی سنگ تروارتن محلات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1401

10.22084/nfag.2022.25759.1509

هادی عطاپور؛ رضا رفیعی


افزایش میزان املاح ناشی از برداشت آکیفر با استفاده از مدلGMS در دشت دهگلان – استان کردستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1401

10.22084/nfag.2022.26396.1521

عبداله طاهری تیزرو؛ شرمین میرکی؛ روژین فصیحی


ارزیابی پارامترهای ژئوشیمی آلی در سنگ منشا احتمالی حوضه ی رسوبی زاگرس(مطالعه موردی سازند پابده، تاقدیس کبیرکوه، استان ایلام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1401

10.22084/nfag.2022.26686.1526

رضا راستین؛ مصطفی صداقت نیا؛ بیژن یوسفی یگانه؛ میلاد ویدافر


بررسی چینه‌نگاری سنگی، ویژگی‌های ریزرخساره‌ای و فرآیندهای دیاژنزی سازند آسماری (رخنمون‌ سرتنگ) در غرب پهنه لرستان، شمال ‌شرق ایلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1401

10.22084/nfag.2022.26403.1522

سید حیدر رحمانی زاده؛ محسن آل علی؛ داود جهانی؛ نادر کهنسال قدیموند


ارزیابی ریسک سلامتی فلزات سنگین در رسوبات رودخانه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1401

10.22084/nfag.2022.26365.1520

مژگان دهقانی؛ حسین پیرخراطی؛ راضیه لک؛ فرخ اسدزاده