دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. گسل‌ها و لرزه‌خیزی در زون بخاردن-قوچان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1398

10.22084/nfag.2020.19737.1386

جواد بیگلری؛ عباس کنگی؛ عبدالرضا جعفریان


2. بررسی آلودگی فلزات سنگین و منشاء آن‌ها در شرق شهرستان ازنا، استان لرستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1398

10.22084/nfag.2020.21037.1403

گلناز کرمی؛ رامین ساریخانی؛ امین جمشیدی؛ آرتیمس قاسمی


3. تعیین بی هنجاری های ژئوشیمیایی زیرسطحی سرب منطقه هفت سواران خمین از استان مرکزی به روش هیبرید مولتی فراکتالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1399

10.22084/nfag.2020.20719.1399

فریدون قدیمی؛ معصومه خاوری؛ سعید مجدی فر


4. مروری بر توزیع ژئوشیمیایی عناصرنادرخاکی در زغال سنگ ها، با نگرشی بر زغال سنگ های ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1399

10.22084/nfag.2020.19729.1385

علی امامعلی پور؛ حسنیه نظری؛ مسعود اسمعیل زاده


5. پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های پریدوتیتی و گابرویی افیولیت تهلاب، ‌جنوب شرق آتشفشان تفتان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1399

10.22084/nfag.2020.21217.1409

حبیب بیابانگرد؛ محمد بومری؛ پریدخت ریگی


6. بررسی رفتار ژئوتکنیکی خاک های رسی تثبیت شده با غبار کوره سیمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1399

10.22084/nfag.2020.21172.1406

عزیزه عبدی؛ روزبه دبیری


7. ارزیابی پویایی زمین‎ساختی تاقدیس سپیدار با استفاده از ابعاد فرکتالی آبراهه‎ها، خطواره‎ها و کانون سطحی زمین‎لرزه‎ها، زاگرس چین خورده ساده، فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1399

10.22084/nfag.2020.20442.1397

شبنم بردجی زارع؛ سعیده کشاورز؛ مجید شاه پسندزاده؛ رضا حسن زاده


8. پیشبینی نیروی برش در اره‌ی الماسه‌ی دیسکی: مطالعه موردی سنگ‌های گرانیتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1399

10.22084/nfag.2020.17997.1350

مجتبی مختاریان اصل؛ عارف علیپور؛ سجاد چهره قانی


9. تخمین چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی خاک رس با پلاستیسیته کم بر اساس عدد SPT و بررسی تاثیر آهک بر مقاومت فشاری خاک رس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1399

10.22084/nfag.2020.21230.1411

پرهام باباخانی؛ ابراهیم رحیمی؛ هورمان غروی؛ محمدرضا مطهری؛ احمد رستگارنیا