یافته‌های نوین زمین‌شناسی کاربردی (NFAG) - اهداف و چشم انداز