اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 439
تعداد پذیرش 145
تعداد عدم پذیرش 178

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 23
تعداد مقالات 231
تعداد مشاهده مقاله 297002
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 122537
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 7 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 132 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان پذیرش 210 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 106 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 173 روز
درصد پذیرش 33 %