اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 516
تعداد پذیرش 232
تعداد عدم پذیرش 170

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 30
تعداد مقالات 349
تعداد مشاهده مقاله 385027
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 154193
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 6 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 93 روز
متوسط زمان داوری 23 روز
متوسط زمان پذیرش 143 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 95 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 242 روز
درصد پذیرش 45 %