اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 429
تعداد پذیرش 142
تعداد عدم پذیرش 174

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 23
تعداد مقالات 228
تعداد مشاهده مقاله 294317
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 121080
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 7 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 133 روز
متوسط زمان داوری 28 روز
متوسط زمان پذیرش 212 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 107 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 178 روز
درصد پذیرش 33 %