اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 417
تعداد پذیرش 167
تعداد عدم پذیرش 150

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 26
تعداد مقالات 284
تعداد مشاهده مقاله 342841
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 134927
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 6 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 108 روز
متوسط زمان داوری 25 روز
متوسط زمان پذیرش 163 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 100 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 188 روز
درصد پذیرش 40 %