اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 466
تعداد پذیرش 162
تعداد عدم پذیرش 183

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 24
تعداد مقالات 248
تعداد مشاهده مقاله 316950
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 126510
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 7 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 126 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان پذیرش 201 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 104 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 174 روز
درصد پذیرش 35 %