اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 483
تعداد پذیرش 178
تعداد عدم پذیرش 184

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 25
تعداد مقالات 264
تعداد مشاهده مقاله 326293
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 129587
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 7 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 121 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان پذیرش 190 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 104 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 181 روز
درصد پذیرش 37 %