اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 499
تعداد پذیرش 189
تعداد عدم پذیرش 190

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 25
تعداد مقالات 275
تعداد مشاهده مقاله 332188
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 131288
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 7 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 118 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان پذیرش 184 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 102 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 168 روز
درصد پذیرش 38 %