اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 507
تعداد پذیرش 225
تعداد عدم پذیرش 168

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 30
تعداد مقالات 342
تعداد مشاهده مقاله 377180
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 147819
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 6 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 94 روز
متوسط زمان داوری 23 روز
متوسط زمان پذیرش 145 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 95 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 250 روز
درصد پذیرش 44 %