اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 452
تعداد پذیرش 155
تعداد عدم پذیرش 180

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 23
تعداد مقالات 241
تعداد مشاهده مقاله 309465
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 125255
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 7 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 128 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان پذیرش 206 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 105 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 159 روز
درصد پذیرش 34 %