اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 476
تعداد پذیرش 172
تعداد عدم پذیرش 184

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 24
تعداد مقالات 258
تعداد مشاهده مقاله 321028
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 128262
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 7 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 122 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان پذیرش 194 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 104 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 161 روز
درصد پذیرش 36 %