اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 427
تعداد پذیرش 175
تعداد عدم پذیرش 151

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 26
تعداد مقالات 292
تعداد مشاهده مقاله 349458
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 136788
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 6 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 106 روز
متوسط زمان داوری 25 روز
متوسط زمان پذیرش 160 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 100 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 179 روز
درصد پذیرش 41 %