درباره نشریه

دوفصلنامه "یافته های نوین زمین شناسی کاربردی" نشریه ای است که مقاله های پژوهشی در شاخه های مختلف زمین شناسی و علوم وابسته را به چاپ می رساند. این مجله در دو جلد (1= بهار-تابستان و 2= پاییز- زمستان) منتشر می گردد. این مجله حاصل تغییر نام "مجله علوم پایه دانشگاه بوعلی سینا" می باشد که از سال 1383 تا سال 1387 به چاپ رسیده است.  از تیر ماه 1389 توسط کمیسیون بررسی اعتبار نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به نشریه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی درجه علمی- ترویجی اعطا گردید. و از سال 98 به بعد طبق آئین نامه نشریات علمی وزارت علوم به عنوان نشریه علمی به فعالیت خود ادامه می دهد.