یافته‌های نوین زمین‌شناسی کاربردی (NFAG) - پرسش‌های متداول