به اطلاع پژوهشگران گرامی می رساند دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی موفق به کسب عنوان نشریه هسته در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) شده است.