یافته‌های نوین زمین‌شناسی کاربردی (NFAG) - اصول اخلاقی انتشار مقاله