فرایند پذیرش مقالات

مراحل دریافت، داوری، پذیرش و انتشار مقاله در نشریه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی

ابتدا نویسندگان گرامی باید از سایت https://nfag.basu.ac.ir/ شرایط لازم برای ارسال مقاله به دوفصل نامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی را دریافت نمایند.

پژوهشگران گرامی توجه فرمایند که حداقل یکی از نویسندگان (نویسنده مسئول) عضو هیات علمی باشد. نشریه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی در برابر مقاله های ارسال شده از سوی سایر افراد (دانشجوی مقاطع تحصیلی مختلف) موظف به پاسخگویی، بررسی و پیگیری نخواهد بود. لازم به ذکر است اسامی نویسندگان به ترتیبی که در نسخه اولیه ارسال شده است تا زمان چاپ بدین صورت خواهد بود و به هیج عنوان قابل تغییر (حذف نویسنده یا اضافه نمودن نویسنده دیگر و یا تغییر ترتیب) نمی‌باشد.

مشخصات نویسندگان باید بصورت کامل (با ذکر وابستگی سازمانی) و با دقت و مطابق با آیین نگارش دانشگاه مربوطه در سایت ثبت گردد. مکاتبه با دفتر دوفصلنامه و پیگیری مقالات از طریق ایمیل دوفصلنامه امکانپذیر خواهد بود.

- در صورت کامل بودن مدارک، مقاله برای تعیین سطح علمی و میزان تناسب با محور موضوعی نشریه و تعیین داور برای سردبیر ارسال می شود

  • در صورتی که نظر سردبیر در خصوص مقاله، مثبت باشد، مقاله بعد از تعیین داور توسط سردبیر وارد فرآیند داوری می شود.
  • در صورتی که نظر سردبیر منفی باشد، مقاله جهت تعیین تکلیف و احتمالا صدور نامه عدم پذیرش در جلسه تحریریه مطرح می شود.

- در صورت تکمیل بودن فایل ها و رعایت شدن فرمت نشریه به صورت کامل، مقاله همزمان برای2 داور ارسال می شود.

  داوران محترم از طریق سایت مقالات را دریافت و بررسی می کنند از زمان دریافت تا پذیرش مقاله بین 3 تا 5 ماه زمان طول خواهد کشید که شامل داوری اولیه و داوری مجدد است. در داوری اولیه مقاله برای 2 داور ارسال خواهد شد سپس نظرات جمع بندی شده و برای نویسندگان ارسال می گردد. در داوری مجدد  مقاله برای داورانی ارسال خواهد  شد که اصلاحات بنیادی خواسته اند . بنابراین مقاله تا تأیید نظر نهایی هر دو داور انتخاب شده در مرحله اول برای انجام اصلاحات توسط نویسنده ادامه خواهد یافت.

در مرحله داوری احتمالات زیر وجود خواهد داشت:

 - نظر دو داور منفی باشد (عدم پذیرش مقاله)

- نظر هر دو داور مثبت باشد (پذیرش مقاله)

- نظرات داوران متفاوت باشد، مقاله برای داور 3 ارسال خواهد شد:

-  ارسال نظر داوران همراه با اصلاحات بنیادی

-  ارسال نظر داوران همراه با اصلاحات جزئی

 ارسال فایل مقاله تصحیح شده به صورت هایلایت شده همراه با فایل پاسخ جداگانه به سوالات داوران به صورت بند به بند توسط نویسنده الزامی است.

پس از تأیید پذیرش از سوی سردبیر و ارسال فایل پذیرش از طریق سامانه مجله، مقاله ثبت شده بر اساس تاریخ پذیرش در لیست نوبت چاپ مجله (مقالات آماده انتشار) قرار خواهد گرفت. مدت زمان انتظار برای چاپ مقالات تقریباً 2 تا 4 ماه خواهد بود.

فایل مقاله پس از ویرایش، نگارش، صفحه آرایی و پس از تایید توسط سردبیر و نویسنده مسئول در سایت بارگزاری خواهد شد و  سپس برای چاپ ارسال می شود.

 

مراحل چاپ مقاله در نشریه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی

دریافت مقاله

ارسال مقاله به 2 یا 3 داور

کسب نظر داوران و ارسال نظرات داوران برای نویسنده مسئول

انجام اصلاحات خواسته شده داوران توسط نویسندگان

بررسی مجدد مقاله توسط داوران و تامین نظر آنها

تایید پذیرش مقاله توسط سردبیر و چاپ آن

میانگین بازه زمانی فرآیند داوری تا پذیرش مقاله معمولا بین 3 تا 6 می باشد.