تماس با ما

آدرس: همدان، خیابان مهدیه، خیابان شهید فهمیده (روبروی بوستان مردم) دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده علوم پایه، گروه زمین شناسی، دفتر مجله یافته های نوین زمین شناسی کاربردی

کدپستی: 38695-65178

تلفن:  31403112-081

دورنگار: 31403112-081

آدرس سایت: www. nfag.basu.ac.ir  

پست الکترونیک نشریه:   nfag@basu.ac.ir و olom_payeh2009@yahoo.com


CAPTCHA Image