به اطلاع محققین محترم می رساند نشریه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی  از شماره 27 به بعد همراه با چکیده مبسوط انگلیسی منتشر می گردد. نحوه تهیه چکیده مبسوط در بخش راهنمای نگارش مقالات ارایه شده است. 


 

نوع اعتبار                                                         علمی (وزارت علوم،تحقیقات و فناوری)
توالی انتشار                                                     دوفصلنامه
رتبه در وزارت علوم (ارزیابی سال 1398)         ب 
(Impact Factor) ضریب تاثیر 1397              0/041
نوع داوری                                                       دوسو ناشناس
میانگین زمان داوری                                       3 تا 4 ماه
زبان نشریه                                                     فارسی (چکیده: انگلیسی)
نوع انتشار                                                     چاپی و الکترونیکی
نوع دسترسی                                                رایگان (تمام متن)
هزینه بررسی و انتشار                                   دارد 

 

دانلود مقاله از سایت دوفصلنامه رایگان است


 

شماره جاری: دوره 15، شماره 29، بهار و تابستان 1400 

2. اثر تغییر اقلیم بر منابع آب سطحی و زیرزمینی دشت روضه چای

10.22084/nfag.2020.21337.1414

اسفندیار عباس نوین پور؛ مهری کاکی؛ فریبا صادقی اقدم


8. مطالعه سیالات درگیر کانسار زوزن در جنوب غربی شهرستان خواف(شمال شرق ایران) و بررسی ژنز مهم آن

10.22084/nfag.2020.20979.1402

حامد عبدلی سرشگی؛ افشین اشجع اردلان؛ علیرضا گنجی؛ حبیب الله ترشیزیان؛ جعفر طاهری


ابر واژگان