نوع اعتبار                                                         علمی (وزارت علوم،تحقیقات و فناوری)
توالی انتشار                                                     دوفصلنامه
رتبه در وزارت علوم (ارزیابی سال 1399)         ب 
(Impact Factor) ضریب تاثیر 1397              0/041
نوع داوری                                                       دوسو ناشناس
میانگین زمان داوری                                       3 تا 4 ماه
زبان نشریه                                                     فارسی (چکیده: انگلیسی)
نوع انتشار                                                     چاپی و الکترونیکی
نوع دسترسی                                                رایگان (تمام متن)
هزینه بررسی و انتشار                                   دارد 

 

دانلود مقاله از سایت دوفصلنامه رایگان است


 

تمامی مقالات ارسالی به نشریه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی  قبل از ورود به فرآیند داوری از طریق نرم‌افزارهای مشابه‌یاب بررسی خواهند شد.

 

شماره جاری: دوره 15، شماره 29، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-173 

8. مطالعه سیالات درگیر و بررسی ژنز کانسار زوزن در جنوب غربی شهرستان خواف (شمال شرق ایران)

صفحه 108-121

10.22084/nfag.2020.20979.1402

حامد عبدلی سرشگی؛ افشین اشجع اردلان؛ علیرضا گنجی؛ حبیب الله ترشیزیان؛ جعفر طاهری


ابر واژگان