نوع اعتبار                                                                  علمی (وزارت علوم،تحقیقات و فناوری)
توالی انتشار                                                               دوفصلنامه
رتبه در وزارت علوم (ارزیابی سال 1401)                     ب 
(Impact Factor) ضریب تاثیر 1401       0/271

شاخص کیفیت در پایگاه ISC                          Q2
نوع داوری                                                                 دوسو ناشناس
میانگین زمان داوری                                                 3 تا 4 ماه
زبان نشریه                                                                فارسی (چکیده: انگلیسی)
نوع انتشار                                                                چاپی و الکترونیکی
نوع دسترسی                                                           رایگان (تمام متن)
هزینه بررسی و انتشار                                              دارد 


دانلود مقاله از سایت دوفصلنامه رایگان است 

 

 


         این نشریه سرقت ادبی را بررسی می کند 


تمامی مقالات ارسالی به نشریه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی  قبل از ورود به فرآیند داوری از طریق نرم‌افزارهای مشابه‌یاب (سامانه مشابه یاب متون علمی همیاب شرکت شریف پردازشگر دانش (سیناوب) و همانند جو)  بررسی خواهند شد.

 

شماره جاری: دوره 17، شماره 34، دی 1402، صفحه 1-241 

تغییرات کیفی آب زیرزمینی با تاکید بر فلوراید در دشت کبودرآهنگ استان همدان

صفحه 99-113

10.22084/nfag.2022.26212.1517

فریبا صالحی سیف آبادی؛ عبداله طاهری تیزرو؛ راضیه ابراهیمی؛ فاطمه فرجی


ارتباط بین ویژگی‌های سنگ‌شناسی، فیزیکی و مکانیکی سنگ آهک‌های سازند ایلام

صفحه 223-241

10.22084/nfag.2023.27419.1545

مهرداد امیری؛ غلامرضا لشکری‌پور؛ ناصر حافظی مقدس؛ محمد حسین قبادی


ابر واژگان