راهنمای نویسندگان

راهنمای ثبت نام

به منظور ارسال مقاله ابتدا نویسندگان گرامی باید از طریق لینک https://nfag.basu.ac.ir/contacts?_action=signup در سایت ثبت نام نمایید، بلافاصله پس از ثبت نام در سایت، نامه ای به پست الکترونیکی شما ارسال خواهد شد که در بر دارنده نام کاربری و رمز ورود شما به سامانه نشریه است.

با نام کاربری و رمز عبور می توانید وارد سامانه شده و با پر کردن گزینه های درخواستی و همچنین الصاق فایل مقاله، مقاله خود را به سامانه ارسال نمایید. پس از ارسال مقاله بلافاصله نامه ای مبنی بر دریافت مقاله شما به پست الکترونیکی شما ارسال خواهد شد.

بنابراین با دریافت نامه از دریافت مقاله توسط سامانه مطمئن می شوید.

با هر بار مراجعه به سامانه با نام کاربری و کلمه عبور خود، می توانید از نتایج داوری مقاله خود، آگاه شوید. 


 لطفاً هنگام ارسال مقاله فرم تعهد و فرم تعارض منافع نویسندگان توسط تمامی نویسندگان امضاء شده و در سامانه بارگذاری شود.

 فرم تعهد                     فرم تعارض منافع نویسندگان 


 

راهنمای نگارش

 هر مقاله شامل بخش­های زیر است:

1- عنوان مقاله، 2- نام و نام خانوادگی، آدرس پستی و آدرس الکترونیکی نویسنده یا نویسندگان با مشخص کردن مسئول مکاتبات با علامت٭، 3- چکیده فارسی، 4- متن اصلی (شامل مقدمه، مواد و روش­ها، نتایج، بحث و نتیجه­ گیری)، 5- تشکر و قدردانی (اختیاری)، 6- منابع، 7- پیوست‌ها (اختیاری) و 8- چکیده انگلیسی

- حاشیه بالای صفحه 3 سانتی­متر و حاشیه­ های راست، چپ و پایین صفحه 5/2 سانتی­متر می­باشد.

- نوع قلم فارسی B Nazanin و نوع قلم لاتین Times New Roman است.

- مندرجات صفحه اول به ترتیب شامل بخش­های زیر است:

عنوان فارسی = اندازه قلم 14 توپر، تنظیم مرکز

نام نویسندگان فارسی= اندازه قلم 12 (شماره آدرس نویسندگان و علامت ستاره برای مسئول مکاتبات به صورت بالانویس، تنظیم مرکز)

چکیده فارسی (تا 300 کلمه)= اندازه قلم11، فاصله سطر یک، تنظیم کامل

پانویس= آدرس پستی و الکترونیکی نویسندگان به ترتیب شماره، اندازه قلم 10

- مندرجات صفحات دوم به بعد:

عنوان بخش‌ها= اندازه قلم 12 بولد

متن اصلی= اندازه قلم 12، فاصله سطر 1، تنظیم کامل

منابع= اندازه قلم 10، فاصله سطر یک، تنظیم کامل

عنوان انگلیسی= اندازه قلم 12 توپر، فاصله سطر یک، تنظیم مرکز

نام نویسندگان انگلیسی= اندازه قلم 11، فاصله سطر یک، تنظیم مرکز

چکیده انگلیسی= اندازه قلم 11، فاصله سطر یک، تنظیم کامل

- معادل اصطلاح­های لاتین و یا حرف­های خلاصه استفاده شده در متن مقاله با شماره به صورت زیر نویس در همان صفحه ذکر گردند.

نوع نوشته

حالت قلم

نوع و اندازه قلم

عنوان مقاله

پررنگ (Bold)

B Nazanin 14

عنوان نویسندگان فارسی

پررنگ (Bold)

B Nazanin 12

آدرس نویسندگان

معمولی(Regular)

B Nazanin 10

چکیده فارسی

معمولی(Regular)

B Nazanin  11

عناوین اصلی داخل متن مقاله

پررنگ (Bold)

B Nazanin  12

متن اصلی مقاله

معمولی(Regular)

B Nazanin  12

اختصارها یا کلمات لاتین درون متن مقاله

معمولی(Regular)

Times10

متن فارسی درون جدول یا نمودار

معمولی(Regular)

B Nazanin  10

متن لاتین درون جدول یا نمودار

معمولی(Regular)

Times9

منابع لاتین

معمولی(Regular)

Times10

منابع فارسی

معمولی(Regular)

B Nazanin  11

چکیده لاتین

معمولی(Regular)

Times11

زیر نو یس‌های جداول و اشکال

پررنگ (Bold)

B Nazanin  9

 

- منابع استفاده شده در متن باید به صورت متنی در داخل علامت پرانتز آورده شوند مشخصات کامل منابع به صورت جداگانه (ابتدا منابع فارسی) و به ترتیب شماره در پایان مقاله آورده شود. مثال:

کتاب

آقانباتی، ع (1383) زمین ­شناسی ایران، انتشارات سازمان زمین­ شناسی و اکتشافات معدنی، 586 ص.

Lewis, D, W., and McConchie, D (1994), Analytical Sedimentology, Champan & Hall, London, 197p.

مقاله مجلات علمی

شعبانیان، ر.، خسروتهرانی، خ.، و مـومنی، ا (1386) چینه ­شناسی و دیرینه ­شناسی واحدهای سنگی پرمین در شمال غرب ایران. مجله علوم زمین، شماره 63، سال شانزدهم، 12-1.

Mahmoudi, Sh., Corfu, F., Masoudi F., Mehrabi, B (2011) U-Pb dating and mplacement history of granitoid plutons in the northern Sanandaj-Sirjan Zone, Iran. Journal of Asian Earth Sciences, 41: 238-249

مقاله چاپ شده در مجموعه مقالات کنفرانس

امانیان، م.، حافظی­ مقدس، ن.، نیکودل، م. ح.، مهدی­ زاده شهری، ح (1384) ارزیابی نقش ویژگی­ های پتروگرافی در دوام و مقاومت سنگ­های آذرین (مطالعه موردی موج­شکن شهید رجایی). چهارمین کنفرانس زمین­ شناسی مهندسی و محیط زیست ایران، 60 -73.

پایان نامه و رساله

باغبانی، د (1375) لیتواستراتیگرافی و بایواستراتیگرافی نواحی آباده، شهرضا و جلفا. پایان ­نامه دکترا، دانشگاه آزاد اسلامی، 168 ص.

   چکیده مبسوط انگلیسی

 

خلاصه انگلیسی مقاله که بیانگر محتوای مقاله است در دو تا سه صفحه و شامل ((Introduction, Materials & Methods, Discussion of Results & Conclusions )) با فونت Times New Romans 11 و فاصله خطوط (single)  


 

 

نشریه جهت بررسی مقاله مبلغ 2000000 ریال هزینه مقاله (500000 ریال هزینه بررسی اولیه و داوری مقاله و در صورت پذیرش 1500000 ریال هزینه چاپ و انتشار) از نویسندگان مقاله دریافت خواهد کرد.