بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

خ

د

ر

ز

س

ش

ص

ط

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

  • لطیفی، شیما [1] گروه مهندسی معدن، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین

م

ن

و

ه

ی