تعداد مقالات: 241
178. بررسی تاثیر عوامل زمین شناختی بر روی وضعیت ژئواستاتیکی آبهای دشت گلگیر مسجدسلیمان

دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1397، صفحه 114-127

10.22084/nfag.2018.14171.1265

فاطمه امیری؛ مهسا اشرفی بیرگانی؛ امین احمدی؛ فردوس صارمی نژاد


179. پیشبینی نیروی برش در اره‌ی الماسه‌ی دیسکی: مطالعه موردی سنگ‌های گرانیتی

دوره 14، شماره 28، پاییز و زمستان 1399، صفحه 118-128

10.22084/nfag.2020.17997.1350

مجتبی مختاریان اصل؛ عارف علیپور؛ سجاد چهره قانی


180. تحلیل ریخت‌زمین‌ساختی ساختارهای چین‌خورده منطقه آوج (شمال‌باختر ایران)

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-8

امیرحسین صدر؛ رضا علی‌پور؛ سحر قمریان


182. ارزیابی و تحلیل روند کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت عجبشیر برای مصارف کشاورزی

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1396، صفحه 114-124

10.22084/nfag.2017.1929

فرخ اسدزاده؛ سینا شکیبا؛ مهری کاکی


183. ارتباط بین ویژگی‌های معدنی با ریزرخساره‌ها و محیط رسوبی سنگ‌های کربناته کرتاسه زیرین در برش معدن ده سرخ (جنوب غرب اصفهان)

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1395، صفحه 116-129

زهرا طالبی؛ عبدالحسین کنگازیان؛ علی خان نصر اصفهانی


185. مطالعات زمین شناسی مجموعه افیولیت اللهیارلو، شمال غرب ایران

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1398، صفحه 123-140

10.22084/nfag.2019.2761

شهره حسن پور؛ سعیده سنماری


186. تأثیر ناهمسانگردی بر روی مقاومت و الگوهای گسیختگی اسلیت های منطقه بروجرد در آزمایش برزیلی

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1398، صفحه 124-136

10.22084/nfag.2018.17443.1338

شکوفه جمشیدوند؛ رضا زارعی سهامیه؛ یاسین عبدی؛ احمد احمدی خلجی؛ امین جمشیدی


190. تخمین چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی خاک رس با پلاستیسیته کم بر اساس عدد SPT و بررسی تاثیر آهک بر مقاومت فشاری خاک رس

دوره 14، شماره 28، پاییز و زمستان 1399، صفحه 129-149

10.22084/nfag.2020.21230.1411

پرهام باباخانی؛ ابراهیم رحیمی؛ هورمان غروی؛ محمدرضا مطهری؛ احمد رستگارنیا


191. به کارگیری آنالیز تطبیقی و هندسه فراکتال جهت شناسایی عناصر ناهنجار (As, Cd, Pb) در خاک و تعیین محدوده آن در ورقه 1:100000 خوسف

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1394، صفحه 9-17

فرشاد دارابی گلستان؛ اردشیر هزارخانی؛ کیومرث سیف پناهی شعبانی


196. عمق‌سنجی سازند ایلام بر اساس انواع مورفوتایپ‌های پلانکتون (یال شمالی تاقدیس پشت جنگل لرستان)

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1395، صفحه 138-149

10.22084/nfag.2016.1702

اسماعیل وطن‌دوست؛ مهین محمدی؛ حسن امیری بختیار