تعداد مقالات: 205
176. تأثیر ناهمسانگردی بر روی مقاومت و الگوهای گسیختگی اسلیت های منطقه بروجرد در آزمایش برزیلی

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1398، صفحه 124-136

10.22084/nfag.2018.17443.1338

شکوفه جمشیدوند؛ رضا زارعی سهامیه؛ یاسین عبدی؛ احمد احمدی خلجی؛ امین جمشیدی


177. مطالعات زمین شناسی مجموعه افیولیت اللهیارلو، شمال غرب ایران

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1398، صفحه 123-140

10.22084/nfag.2019.2761

شهره حسن پور؛ سعیده سنماری


178. به کارگیری آنالیز تطبیقی و هندسه فراکتال جهت شناسایی عناصر ناهنجار (As, Cd, Pb) در خاک و تعیین محدوده آن در ورقه 1:100000 خوسف

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1394، صفحه 9-17

فرشاد دارابی گلستان؛ اردشیر هزارخانی؛ کیومرث سیف پناهی شعبانی


180. عمق‌سنجی سازند ایلام بر اساس انواع مورفوتایپ‌های پلانکتون (یال شمالی تاقدیس پشت جنگل لرستان)

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1395، صفحه 138-149

10.22084/nfag.2016.1702

اسماعیل وطن‌دوست؛ مهین محمدی؛ حسن امیری بختیار


187. بررسی آنومالی‌های ژئوشیمیایی در مجموعه افیولیتی نورآباد (شمال غرب لرستان)

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1394، صفحه 18-31

احمد احمدی خلجی؛ مسعود کیانی؛ زهرا طهماسبی


188. بررسی شیمی کرومیت به منظور تعیین پتروژنز و محیط تکتونیکی منطقه کلات خوش (غرب فریمان)

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1395، صفحه 157-153

فاطمه خوش‌نیت؛ ایرج رساء؛ سیما پیغمبری


189. هیدروژئوشیمی و بررسی کیفیت آب سد مخزنی مهاباد، استان آذربایجان غربی

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1395، صفحه 150-163

10.22084/nfag.2016.1703

هه ژار محمد پور؛ حسین پیرخراطی؛ یوسف رحیم سوری


192. بررسی آزمایشگاهی اثر درجه حرارت بر خزش سنگ نمک تحت فشارهای همه جانبه

دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1397، صفحه 153-164

10.22084/nfag.2018.15039.1283

حسین جلالیان؛ مهدی حسینی؛ علیرضا طالب بیدختی


198. کاربرد روش‌ لرزه‌نگاری مهندسی در محاسبه پارامترهای دینامیکی، مطالعه موردی: شهر امیریه

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1394، صفحه 39-48

کامران مصطفائی؛ حمیدرضا رمضی


200. میکروفاسیس‌ها و محیط‌های رسوبی سازند کژدمی در شمال شیراز (کوه سید محمد)

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1394، صفحه 58-65

مهناز پروانه‌نژاد شیرازی؛ محمد بهرامی؛ سکینه قائدی‌کیا