مطالعه سیالات درگیر کانسار زوزن در جنوب غربی شهرستان خواف(شمال شرق ایران) و بررسی ژنز مهم آن

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی اقتصادی،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 1-گروه زمین شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال،تهران،ایران

3 - گروه زمین شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحدلاهیجان،گیلان،ایران

4 استاد یار دانشگاه ازاد اسلامی واحد مشهد

5 4-مدیر کل سازمان زمین شناسی شمال شرق ایران،مشهد،ایران

10.22084/nfag.2020.20979.1402

چکیده

منطقه زوزن در 80 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان تربت حیدریه (شمال شرق ایران) واقع شده است. این منطقه در قسمت شمالی بلوک لوت واقع و قدیمی ترین سنگهای منطقه شامل استارولیت شیست،گارنت مسکویت شیست و سنگ آهکهای دگرگون شده متعلق به پالئوزوئیک میباشد،عمده سنگهای منطقه،توده های نفوذی عمیق و نیمه عمیق در حد دیوریت،آندزیت، آندزیت پورفیریتیک، مونزونیت، گرانودیوریت مربوط به پالئوسن است. در توده های نفوذی منطقه زون های آلتراسیون وسیعی از آلتراسیون های مختلف دیده می شود. زون بندی آلتراسیونی در منطقه شامل آلتراسیون پروپلیتیک، آرژیلیک، کوارتزسرسیت، پیریت و اسکارنی شدن و ترکیبی از این موارد می باشد. براساس ترکیب کانی شناختی و پذیرفتاری مغناطیسی زیاد(به طور متوسط حدود SI 5-10×500)، توده های نفوذی منطقه مربوط به سری مگنتیت (نوع اکسیدان) و از گرانیت های نوع I هستند. همچنین مطالعات صورت گرفته با استفاده از روش فرکتال عیار- تعداد در محدوده برای عناصر طلا، مس ، نقره، سرب و روی منجر به شناسایی و تشخیص جوامع آماری متعدد برای هرکدام از این عناصر در محدوده زوزن شد. هدف از این مطالعه بررسی ژنز و خاستگاه کانی زایی و مطالعات سیالات درگیر در منطقه زوزن میباشد. با توجه به نتایج مطالعات می‌توان عنوان نمود که سیالات در محیط‌هایی با فشار پایین( (50-100 bar و با میزان شوری کم(0-5%wt) به وجود آمده‌اند و دارای چگالی پایینی gr/Cm3 ) 1 تا 0.7 ( نیز می‌باشند .با توجه به تمامی مطالب گفته شده در مورد کانسار زوزن می‌توان این کانسار را بخشی از حاشیه یک توده پورفیری دانست که در اثر نفوذ آپوفیز‌هایی از توده اصلی باعث ایجاد کانه‌زایی و همچنین پدیده اسکارن در مجاورت سنگ‌های آهکی موجود در منطقه مورد مطالعه گشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Fluid inclusion in Zouzan deposit, southwest of Khaf city (north east of Iran) and its important investigation of the genesis

نویسندگان [English]

  • Hamed Abdoli Sereshgi 1
  • Afshin Ashja Ardalan 2
  • Ali reza Ganji 3
  • Habibollah Torshizian 4
  • Jafar Taheri 5
1 Department of Economic Geology, Faculty of Basic Sciences, Islamic Azad University, North Tehran Branch
2 Department of Geology, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 2. Department of Geology, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Gilan, Iran
4 3. Department of Geology, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
5 4. Geological Survey of Iran North-East Territory General manager, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Zouzan region is located 80 km southeast of Torbat Heydariyeh city (northeast of Iran). The area is located in the northern part of the Lut Block and the oldest rocks in the area include Starlist Shist, Garant Muscat Shist and Paleozoic metamorphic limestones. Monzonite, granodiorite, belongs to the Paleocene. In the permeable masses of the region, large alteration zones of different alterations can be seen. Ultrasonic zoning in the area includes propyl alteration, argillic, quartzseresite, pyrite, and scarring, and a combination of these. Based on the combination of high cognitive mineralization and high magnetic acceptability (on average about SI 5-10 × 500), the penetrating masses of the region belong to the magnetite series (oxidant type) and are of type I granites. Also, studies using fractal-grade method - number in the range for the elements of gold, copper, silver, lead and zinc led to the identification and diagnosis of multiple statistical communities for each of these elements in the zozan range. The aim of this study was to investigate the genesis and origin of mineralization and fluid studies involved in the zouzan region. According to the results of studies, it can be stated that fluids are formed in low pressure environments (50-100 bar and low salinity (0-5% wt) and have a low density of gr / Cm3). 1 to 0.7. The phenomenon of scarring has been studied in the vicinity of limestone in the study area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fluids inclusion
  • mineralization type
  • Fractal modeling
  • Zouzan
  • Khaf