مکان‌یابی محل دفن پسماندهای جامد شهری به‌ روش GIS و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در شهر کنگاور، استان کرمانشاه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود

2 گروه آب و خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود

10.22084/nfag.2020.19690.1384

چکیده

تولید حجم عظیم پسماندهای جامد شهری یکی از مشکلات جوامع امروزی است و عدم مدیریت صحیح آن باعث آلودگی محیط زیست و تهدید سلامت انسان می‏شود. مکان‏یابی اصولی محل مناسب دفن پسماند، از مهم ترین مراحل مدیریت پسماند است و تابع معیارهای مختلف زمین‏شناسی، زیست‏محیطی، اقتصادی-اجتماعی می‏باشد. در مطالعه حاضر، انتخاب محل مناسب دفن پسماند شهرستان کنگاور بر مبنای معیارهای زمین‌شناسی (شامل سنگ شناسی، وجود گسل، لرزه خیزی، بافت و فرسایش پذیری خاک)، زیست‌محیطی (شامل بارش، فاصله از آبراهه‏ها، سطح آب زیرزمینی، جهت باد غالب) و اقتصادی-اجتماعی (شامل فاصله از جاده، کاربری اراضی، مناطق روستایی و شهری، فاصله از مراکز تولید پسماند، شیب و ارتفاع) صورت گرفته است. برای این منظور چهارده لایه اطلاعاتی در محیط GIS تهیه شد. سپس وزن هر معیار توسط روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) تعیین گردید. پس از تلفیق نتایج حاصل از تحلیل سلسله مراتبی و سیستم اطلاعات جغرافیایی و حذف مناطق ممنوعه، منطقه به چهار گروه (مناسب، نسبتاً مناسب، نسبتاً نامناسب و نامناسب) پهنه‏بندی شد و با توجه به معیارهای مختلف زمین‏شناسی، اقتصادی-اجتماعی و زیست محیطی، و همچنین بازدید صحرایی، پهنه مناسب انتخاب گردید. این منطقه در 16 کیلومتری جنوب شهرستان کنگاور قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Site Selection of Municipal Solid Wastes by GIS and Analytical Hierarchy Process (AHP) in Kangavar City, Kermanshah Province

نویسندگان [English]

  • S. Sorory Nia 1
  • G. Forghani Tehrani 1
  • R. Bagheri 1
  • Z. Ganji Norozi 2
چکیده [English]

The huge production of municipal solid wastes is one of the most important problems in modern societies. Improper management of the produced wastes may result in environmental pollution and is a threat to human health. Site selection for municipal waste disposal is considered as an important stage in waste management. Geological, environmental, social and economic considerations are the most important parameters which influence the selection of proper waste disposal sites. In the present study, site selection for the disposal of municipal solid wastes produced in Kangavar city, Eastern Kermanshah, has been investigated. For this purpose, geological (i.e. lithology, seismology, faults, soil texture and soil erosion potential), environmental (i.e. precipitation, distance from rivers, water table depth, and prevailing wind direction), and social-economical (i.e. distance from the roads, land use, rural and urban population centers, slope and elevation) factors were considered as the most significant factors and then, fourteen data layers were created in GIS software and the weight of each layer was determined using Analytical Hierarchy Process (AHP). After the combination of GIS maps and AHP data and omitting the forbidden areas, the area was classified into four classes (i.e. suitable, relatively suitable, relatively unsuitable, and unsuitable areas) for waste disposal. On the basis of geological, environmental, and social-economical criteria and after field surveys, the best site for waste disposal was selected at 16 Km south of the Kangavar city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analytical Hierarchy Process (AHP) model
  • site selection
  • Municipal solid waste
  • Kangavar