پالئواکولوژی مرجان‌های منفرد کرتاسه بالایی در منطقه کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

نهشته­های کرتاسه بالایی مربوط به سازند تاربور که برای نخستین بار در نزدیکی کرمانشاه مورد مطالعه قرار گرفتند، شامل انواع فرامینی­فرهای درشت رودیست و مرجان است. از نمونه­های جمع­آوری شده، بیش­ترین تعداد نمونه­های مرجانی از خانواده کونلیتیده می­باشند. مورفوتایپ­ها، دیـسکویید و دکمه­ای شکل هستند. عدم وجود کاستا سپتا در بخش باسال نمونه­های منفرد، نشانه عدم تحرک مرجان­هاست. آن­ها در بستر نرم قرار می­گرفته­اند.  مرجان­های کونلیتیده در بخش فوقانی توالی مورد بررسی مینیاتوری شده و ناپدید می­شوند. عدم همراهی مرجان­ها و رودیست­ها در بخش فوقانی توالی ناشی از تغییر میزان مواد مغذی می­باشد. با توجه به مجموعه فونا، بایوزون مشاهده شده منطبق بر زون تجمعیOmphalocyclus-Loftusia assemblage zone می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Palaeoecology of upper Cretaceous solitary corals, Kermanshah

نویسندگان [English]

  • R. Gravand
  • F. Amir Hasan Khani
چکیده [English]

The upper cretaceous rocks that are exposed in the Kermanshah area rich in rudist, larger foraminifera and corals. Discoid morphotypes of connolitid corals prevailed during the Tarbur Formation .The absence of costasepta at the basal part of cunnolitid corals shows they were immobile during life and lie freely on the soft substrate. Rudists become the dominant fauna whereas corals disappear. Absence of corals in upper parts of sequence is due to variations in amounts of nutrients. Based on biostratigraphy, Omphalocyclus-Loftusia assemblage zone, was identified.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kermanshah
  • Coral
  • Tarbur
  • Rudist