دوره و شماره: دوره 15، شماره 29، بهار و تابستان 1400 
2. اثر تغییر اقلیم بر منابع آب سطحی و زیرزمینی دشت روضه چای

10.22084/nfag.2020.21337.1414

اسفندیار عباس نوین پور؛ مهری کاکی؛ فریبا صادقی اقدم


8. مطالعه سیالات درگیر کانسار زوزن در جنوب غربی شهرستان خواف(شمال شرق ایران) و بررسی ژنز مهم آن

10.22084/nfag.2020.20979.1402

حامد عبدلی سرشگی؛ افشین اشجع اردلان؛ علیرضا گنجی؛ حبیب الله ترشیزیان؛ جعفر طاهری