دوره و شماره: دوره 9، شماره 18، آبان 1394، صفحه 1-119 
میکروفاسیس‌ها و محیط‌های رسوبی سازند کژدمی در شمال شیراز (کوه سید محمد)

صفحه 58-65

مهناز پروانه‌نژاد شیرازی؛ محمد بهرامی؛ سکینه قائدی‌کیا


پتروگرافی، ژئوشیمی، پتروژنز و ریزساختار سنگ‌های دگرگونی شمال‌شرق سنقر

صفحه 83-95

ویدا اکبری‌گر صدفی؛ منصور قربانی؛ فریبرز مسعودی؛ امیرعلی طباخ شعبانی


سنگ‌نگاری و ژئوشیمی گرانیتوئید مکسان، جنوب آتشفشان بزمان

صفحه 96-108

محمدرضا قدسی؛ محمد بومری؛ ساسان باقری؛ دایزو ایشی یاما