نقش گسل‌های راندگی در ایجاد پدیده خزش، روستای زمان‌آباد، جنوب همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زمین‌شناسی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان

چکیده

روستای زمان­آباد با توپوگرافی کوهستانی در جنوب همدان واقع است و در جنوب­غرب این روستا شواهدی از خـزش با پدیدار شـدن ترک­های کششی عمود بر جهت خزش بر روی دامنه و جاده­ی بین دو روستای زمان­آباد و کمری ملاحظه می­شود. مـطالعه شـرایـط زمین­شناسی، وضعیت لیتولوژی و ساختاری ناحیه مورد پژوهش یک زون متشکل از گسل­های راندگی را مشخص کرده است. امتداد گسل­های مذکور عمدتا NW-SE و جهت شیب آن به سمت شمال­شرق می­باشد. جهت بررسی و اثبات خزش در این منطقه از دو روش میله­گذاری و تغییر شکل ترک­های کششی استفاده شده ­است. بر اساس نتایج حاصله متوسـط نرخ سالانه خـزش در روش اول 3/4 سانتی­متر در سال و در روش دوم 45/0 سانتی­متر در سال می­باشد. در نهشته­های آبرفتی وجود واحدهای ناهمگن در حال خزش موجب ایجاد نرخ­های مختلف خزش در ناحیه شده است. جهت غالب خزش به سمت شمال­شرق است و وجود سطوح گـسله همراه با عملکرد آب­های زیر­زمینی بر روی سطوح مذکور نرخ خزش را  افزایش می­دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of thrust faults to creat of creep,the zaman-Abad village, southeast of Hamedan

نویسندگان [English]

  • M.H. Ghobadi
  • P. Behzadtabar
چکیده [English]

The Zaman-Abad village ,with mountainous topography, is located in the South of Hamedan , between the villages of Zaman-Abad and Kamari, are considered evidence of creep to tensile cracks appearing perpendicular to the direction of slopes creep on the road. The study of geology, lithology and structure of the research area has identified a zone of thrust faults. These faults are having NW-SE strike and their dip direction to north East ward. To investigate and prove of creep in the region two methods were used, roding and Measuring deformation of tensile cracks. The results indicated that the average annual rate of creep movement is 4.3 cm/year in the first and  and 0.45 cm/year in second method. Heterogeneous Units in alluvial deposits in the region have caused the various rate of creep. The creep direction is dominant to side of North East and the present of fault zone in combination with ground water  action could  increase the rate of creep in the study area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • creep؛ thrust faults
  • the zaman-Abad
 
[1] اقلیمی، ب (1379) نقشه زمین­شناسی100000/1 ورقه همدان. سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور. 
[2] بهزادتبار، پ.، قبادی، م. ح.، و ایزدی کیان، ل (1391) بررسی مقدماتی لرزه­خیزی جنوب­شرق همدان. شانزدهمین همایش زمین­شناسی ایران، دانشگاه شیراز.
[3] بهزادتبار، پ.، قبادی، م.ح.، و خدابخش، س (1391) بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک­های انتقال­یافته منطقه زمان­آباد (جنوب­شرق همدان). شانزدهمین همایش زمین­شناسی ایران، دانشگاه شیراز.
[4] بهزادتبار، پ.، قبادی، م.ح.، و خدابخش، س (1391) بررسی واگرایی خاک­های باقی­مانده منطقه زمان­آباد (جنوب­شرق همدان). شانزدهمین همایش زمین­شناسی ایران، دانشگاه شیراز.
[5] سایت سازمان کل هواشناسی استان همدان www.hamedanmet.ir.
[6] شریعت­جعفری، م (1375) زمین­لغزش (مبانی و اصول پایداری شیب­های طبیعی)، انتشارات سازه. 218ص.
[7] قبادی، م.ح.، بهزادتبار، پ.، خدابخش، س.، و ایزدی­کیان، ل.، مطالعه عوامل زمین­شناسی مهندسی موثر بر وقوع زمین­لغزش­های منطقه زمان­آباد، جنوب­شرق همدان، مجله­ی انجمن زمین­شناسی مهندسی ایران، زیر چاپ.
[8] قبادی، م.ح.، قبادی، آ.، و قبادی، ص (1391) خطرات زمین­شناسی (راهنمای صحرایی برای مهندسان ژئوتکنیک)، انتشارات دانشگاه بوعلی­سینا، 584 ص.
[9]  Anderson, E.W., Cox, N.J (1978) A comparison of different instruments for measuring soil creep. journal of Catena ,5: 81–93.
[10]   Anderson, E.W., Finlason, B (1975) Instruments for measuring soil creep. Technical bulletin - British Geomorphological Research Group,16: 1–51.
[11]   Barazangi, M., Snyder, D. B (1986) Deep Crustal Structure and flexure of the arabian plate beneath the zagrost, tectonics journal, 5: 361-373.
[12]   Barr, D.J., Swanston, D.N (1970) Measurement of creep in a shallow, slide-prone till soil. America journal science . 269: 467–480.
[13]   Finlason, B (1981) Field measurements of soil creep. Earth Surface Processes and Landforms, 6: 35–48.
[14]   Kirkby, M.J (1967) Measurement and theory of soil creep . Journal of Geology, 75: 359–378.
[15]   Sasaki  A. Y., Fujii ,B .A., Asai ,c. K (2000) Soil creep process and its role in debris slide generation-field measurements on the north side of Tsukuba Mountain in Japan. journal of Engineering Geology, 56:163–183.
[16]   Sonoda, M., Okunishi, K (1994) Downslope soil movement on a forested hillslope with granite bedrock. In: Proc. Int. Symp. on Forest Hydrology, Tokyo, 479–486.
[17]   Swanston, D. N., Ziemer, R. R., Janda, R. J (1995) Rate and mechanics of progressive hillslope failure in the Redwood Creek basin, northwestern California. Pages E1-16, in: Nolan, K.M.; H.M. Kelsey; D.C. Marron, eds., Geomorphic processes and aquatic habitat in the Redwood Creek basin, northwestern California. U.S. Geological Survey Professional Paper 1454, Washington, DC.
[18]   Williams, P.J (1957) The direct recording of solifluction movements. American journal Science, 255: 705–715.
[19]   Young, A (1978) A twelve-year record of soil movement on aslope. Zeitschrift für Geomorphologie, 29:104–110.