دوره و شماره: دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-108 
5. پترولوژی و ژئوشیمی گابروهای افیولیت ملانژ بافت، جنوب غرب کرمان

صفحه 43-55

ملیحه گلستانی؛ سارا درگاهی؛ محسن آروین؛ هادی شفائی‌مقدم