دوره و شماره: دوره 16، شماره 31، تیر 1401، صفحه 1-199 
بررسی تاثیر عوامل زمین شناسی مهندسی در پایداری شیبهای معدن مس سونگون

صفحه 65-79

10.22084/nfag.2021.23907.1459

رضا بابازاده؛ ابراهیم اصغری کلجاهی؛ حمیدرضا صوفی سیاوش