برآورد میزان سختی و توان سایش پذیری قطعات تشکیل دهنده کنگلومرایی در مسیر تونل انتقال آب گلاب 2 توسط آزمون سایش سورشار (CAI)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه یزد، یزد

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد زمین‌شناسی مهندسی، دانشگاه یزد، یزد

3 استادیار دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران، تهران

4 استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه یزد، یزد

چکیده

امروزه برای پی بردن به خصوصیات ژئومکانیکی، آزمون­های زیادی ابداع و به­کار برده می­شود، که طی استـانداردهای مخـتلف معرفی شده­اند. تاکنون چهار روش شناخته شده برای ارزیابی سایندگی سنگ­ها ارائه شده که از جمله آن­ها می­توان به روش شاخص سایندگی سنگ (RAI)، اندیس سایش سورشار (CAI)، فاکتور سایش شیمازک (F-abrasivity) و اندیس سایش سرمته (BWI) اشاره کرد. آزمون سایش سورشار، آزمونی مفید برای پروژه­های حفاری می­باشد. اما کارکرد روی آن بسیار اندک بوده و هنوز نسبت به آزمون­های دیگر ژئوتکنیک، مانند آزمون برش مستقیم، سه محوری و... ناشناخته­تر می­باشد. در این تحقیق، ضمن معرفی این آزمون، اقدام به اندازه­گیری و برآورد شاخص سورشار و متعاقب آن برآورد سختی (مقاومت در برابر خراش یا برش)، برروی نمونه­های کنگلومرایی برداشت شده از مسیر حفاری تونل انتقال آب گلاب 2، از گمانه BH - II3 می­گردد. برپایه نتایج به دست آمده از این آزمون، مقادیر CAI محاسبه شده برای قطعات ماسه­سنگی برابر 48/3، برای قطعات آهکی برابر 5/3 و برای سیمان و ماتریکس نمونه­ها 93/1 محاسبه گردیده است، که برپایه طبقه­بندی معرفی شده سورشار در رده سایندگی متوسط تا بسیار ساینده و هم­چنین برپایه طبقه­بندی میکالاکتوپلوس و همکاران در رده سایندگی متوسط تا سایندگی زیاد قرار می­گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of hardness and abrasiveability of the conglomerate parts forming Globe 2 conveyance water tunnel by Cerchar Abrasivity test (CAI)

نویسندگان [English]

  • Sh. Nikoobakht Nikoobakht 1
  • M. Azarafza 2
  • H. Memarian 3
  • H. Mehrnahad 4
چکیده [English]

Today, to understand the geomechanical properties, many tests have been developed and used, which are presented in different standards. Four recognized method for evaluating abrasivity of rocks offered that is Rock Abrasivity Index (RAI), Cerchar Abrasivity Index (CAI), Shimazaki Abrasivity Factor (F- Abrasivity) and Bit Wear Index (BWI) methods. The Cerchar test a useful test for excavating projects. But a few works on it, and still unknown than other geotechnical tests such as direct shear, triaxial and …. In this study, along with introduction of this test, we measured the cerchar index and subsequent that estimation of hardness (resistance to scratching or cutting) of conglomerate samples taken over the course of Golab 2 water tunnel from BH - II3 borehole. Based on the results of this test, CAI values calculated for the sandstone 3.48, for limestone 3.5 and cement matrix of samples is 1.93. According to cerchar classification is classified as moderate to very abrasive and by Michalakopoulos et al. also placed in the category of medium abrasive to abrasive

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cerchar Abrasivity index
  • hardness
  • drilling systems
  • geomechanics
  • Gulab 2 Tunnel