ریز زیست چینه نگاری واحد E5سازند کرج در شمال خاوری آشتیان، ایران مرکزی

نویسنده

گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه لرستان

چکیده

در ناحیه آشتیان (ایران مرکزی) سازند کرج با ناپیوستگی فرسایشی بر روی روی سنگ­آهک­های کرتاسه فوقانی و در زیر ملاس­های الیگوسن (سازند قرمز زیرین) قرار می­گیرد. در این ناحیه˛ سازند کرج شامل لایه­های آذرین (آندزیت و بازالت)، آذر آواری و میان لایه­های کربناته و ماسه­سنگ بوده و به پنج واحد سنگ­چینه­نگاری(E1- E5) تفکیک شده است. تنها واحد پنجم این سازند حاوی روزنبران بزرگ کف­زی و کوچک شناور می­باشد که می­توان از آن­ها در تعیین سن سازند کرج در ناحیه آشتیان استفاده کرد. به منظور مطالعه زیست چینه­نگاری این واحد یک برش چینه­نگاری در شمال آشتیان انتخاب گردید. ضخامت این واحد در برش مورد مطالعه610 متر می­باشد.  مطالعه این واحد منجر به شناسایی 10 جنس و 16 گونه روزنبر گردید که نشان­دهنده سن ائوسن میانی (لوتسین) بوده و معادل بخش توف بالایی برش الگوی سازند کرج در باختر دره چالوس در البرز و بخش­های فوقانی سازندهای پابده و جهرم در حوضه زاگرس می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biostratigraphy of E5 unit of Karaj Formation in North of Ashtian, Central Iran

نویسنده [English]

  • I. Maghfouri Moghaddam
چکیده [English]

Karaj Formation overlies unconformably on the Upper Cretaceous carbonate sediments and is overlain by the Oligocene molassic sediments of the Lower Red Formation, in the Ashtian area, Central Iran. In this area, Karaj Formation includes of volcanic (andesite and basalt), pyroclastics rocks and intercalations of carbonate and sandstone. It is divided to five lithozones  that includ E1-E5 units. Only E5 unit contains various larger benthic and small foraminifera. In order to biostratigraphy of E5, one stratigraphic section was surveyed and sampled in north of Ashtian. In this section, thickness of E5 unit is 610 m. Study of this section led to identification 10 genera and16 species. The age of the E5 unit in the studied section is assigned to the Middle Eocene (Lutetian). E5 unit is equivalent with Upper Tuff Member at type section of Karaj Formation in west of Challus valley, Alborz Basin, and upper part of Pabdeh and Jahrum Formations in Zagros Basin.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Karaj Formation
  • Biostratigraphy
  • Ashtian
  • Central Iran
  • Eocene