رشد جهت یافته و دگرشکلی سیلیکات های آلومینیم در سنگ های دگرگونی منطقه همدان

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی‌سینا، دانشکده علوم پایه، گروه زمین‌شناسی

2 دانشگاه لرستان، دانشکده علوم پایه، گروه زمین‌شناسی

چکیده

آندالوزیت در سنگ­های دگرگونی ناحیه­ای و مجاورتی همدان حداقل در دو مرحله رشد جهت­یافته را نشان می­دهد. در سنگ­های دگرگونی ناحیه­ای آندالوزیت­ها در راستای جنوب شرق و در سنگ­های دگرگونی مجاورتی در راستای شمال شرق بیش­ترین جهت­یافتگی را نشان می­دهند. پورفیروبلاست آندالوزیت همزمان با رشد تحت تاثیر نیروی کشیدگی موازی با لایه­بندی  قرار گرفته و بودین شده است و حتی در بخش­هایی توسط دگرشکلی­های غیرهم محور اشکال ساختاری جالب (به عنوان مثال پورفیروکلاست) ایجاد کرده است. در سنگ­های دگرگونی منطقه همدان که در نزدیکی توده گرانیتوئید الوند قرار دارند، مکان­های مناسب برای هسته­بندی سیلیمانیت بسیار متغیر است. یکی از مکان­های هسته­بندی رشد سیلیمانیت در درون آندالوزیت است. سیلیمانیت­ها اغلب در راستای شکستگی­های درون بلوری و ماکل آندالوزیت تشکیل شده­اند. برخی از این سیلیمانیت­ها تغیر شکل پیداکرده و چین خورده­اند. سیلیمانیت­های تغییر شکل یافته منطقه حاکی از تاثیر میدان واتنش غیرهم محور در این منطقه است. تشکیل سیلیمانیت درون آندالوزیت نشان می­دهد در زمان دگرشکلی در این منطقه حرارت  بالا رفته و حتی بعد از شکل­گیری سیلیمانیت نیروهای تکتونیکی در منطقه حضور داشته و باعث تغییر شکل آن­ها گردیده­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Oriented growth and deformation Aluminums silicate in metamorphic rocks of Hamedan

نویسندگان [English]

  • L. Izadi kian 1
  • A. Torkian 1
  • z. Tahmasabi 2
چکیده [English]

Andalusite shows at least two oriented growth phase in regional and contact metamorphic rocks of Hamadan. in regional metamorphic rocks Andalusite are oriented along  South-East trend and in metamorphic these are orinted along North-East trend. Syn-tectonic Andalusite porphyroblast has been Boudined affected by layer parallel extension and even formed interesting structure (for example porphyroclast) by non coaxial deformation in this part.  In Hamadan metamorphic rocks that are near the Alvand granitoid, an appropriate sites for nucleation of sillimanite is highly variable. One of nucleation sites is growth of sillimanite within the andalusite porphyroblast. Sillimanite, often formed within the twining and along crystal fractures in the andalusite. Some of the sillimanite are defromed and folded. Deformed sillimanite show effect of non-coaxial deformation in this area. Formed sillimanite within the andalusite indicate deformation at elevated temperatures in this area and  Even after the formation of sillimanite, tectonic forces have been presence  and caused their deformation in this region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Orinted growth
  • Andalusite
  • Sillimanite
  • Hamedan