دوره و شماره: دوره 6، شماره 12، بهمن 1391 
ژئوشیمی و محیط تکتونیکی متاپلیت های منطقه الیگودرز (زون سنندج-سیرجان)

صفحه 60-73

زهرا طهماسبی؛ احمد احمدی‌خلجی؛ لیلی ایزدی کیان؛ محسن حسنوند