مکانیسم گسترش چین های پتیگماتیک در میگماتیت ها و شیست های میگماتیتی منطقه سیمین، همدان

نویسندگان

چکیده

چین های پتیگماتیک به چین های روده ای شکلی اطلاق می شود که در آنها خمش ها و پیچش های شدید در یال ها دیده می شود. این چین ها در بسیاری از میگماتیت ها و میگماتیت های تحول یافته از شیست های کمپلکس میگماتیتی منطقه سیمین دیده می شوند. اما در میگماتیت های تحول یافته از هورنفلس ها حضور ندارند. رشد و گسترش چین های پتیگماتیک میگماتیت ها، در طی جدایش لوکوسوم و مزوسوم صورت می گیرد. این فرایند توسط چین خوردگی فعال مرزهای لوکوسوم و افزایش شعبات رگه ها در طی فرآیندهای ثانویه، گسترش می یابد. اختلاف شدید رئولوژیکی بین رگه های چین خورده با زمینه از مهمترین دلایل رشد و جدایش اشکال پتیگماتیک می باشد. احتمالاً گسترش زون های برشی، شیستوزیته موجود در میگماتیت های تحول یافته از شیست ها و نیز اندازه درشت کانی های موجود در آنها، گسترش این چین ها در منطقه را تسهیل کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mechanism of development of ptygmatic folds in migmatites and migmatititic schists in Simin area, Hamadan

نویسندگان [English]

  • razie jafari
  • Ali A. Sepahi