مطالعه خصوصیات ژئوتکنیکی خاک های باقیمانده میگماتیتی در منطقه سیمین (جنوب همدان)

نویسندگان

چکیده

در این مقاله نتایج حاصل از مطالعات ژئوتکنیکی بر روی خاک­های باقیمانده ناشی از هوازدگی میگماتیت­های منطقه سیمین ارائه گردیده است. روش تحقیق بر پایه مطالعات صحرایی و انجام آزمایش­های فیزیکی و مکانیکی بر روی این خاک­ها بوده است. همچنین در این تحقیق به بررسی پتروگرافی سنگ­های میگماتیتی (سنگ مادر خاک­های مورد مطالعه) پرداخته شده است. نتایج مطالعات نشان می­دهد که خاک مذکور بر اساس رده بندی یونیفاید در رده ماسه سیلتی (SM) قرار می­گیرد و از هدایت هیدرولیکی کم و مقاومت متوسطی برخوردار است. بر اساس نتایج آنالیز XRD کانی­های ورقه­ای و ناپایداری چون مسکویت، کلریت و ایلیت در این خاک فراوان می­باشد. استفاده از این خاک­ها در ساخت بتن و آسفالت توصیه نمی­شود ولی جهت احداث زیر اساس راه­های اصلی از کیفیت مناسبی برخوردار هستند. بنابراین پتانسیل روانگرایی با توجه به شرایط اقلیمی و ویژگی­های خاک، بالا بوده و از نظر پایداری دامنه­های خاکی وضعیت ناپایداری را در منطقه ایجاد می­کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of geotechnical properties of Migmatite drived residual soils of Simin (south of Hamedan)

نویسندگان [English]

  • Davood Mohammadi
  • Loghman Ketabi
  • Hossein Shahbazi