دوره و شماره: دوره 17، شماره 34، دی 1402، صفحه 1-241 
تغییرات کیفی آب زیرزمینی با تاکید بر فلوراید در دشت کبودرآهنگ استان همدان

صفحه 99-113

10.22084/nfag.2022.26212.1517

فریبا صالحی سیف آبادی؛ عبداله طاهری تیزرو؛ راضیه ابراهیمی؛ فاطمه فرجی


ارتباط بین ویژگی‌های سنگ‌شناسی، فیزیکی و مکانیکی سنگ آهک‌های سازند ایلام

صفحه 223-241

10.22084/nfag.2023.27419.1545

مهرداد امیری؛ غلامرضا لشکری‌پور؛ ناصر حافظی مقدس؛ محمد حسین قبادی