دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، شهریور 1392، صفحه 1-95 

مقاله پژوهشی

1. مطالعه کیفیت شیمیایی آب های زیرزمینی شهرستان خرم آباد (استان لرستان)

صفحه 1-15

احمد احمدی‌خلجی؛ زهرا طهماسبی؛ طاهره دولتشا


2. بررسی علل فرار آب از سد مخزنی آرباتان درآذربایجان شرقی

صفحه 16-26

محمد کشاورز بخشایش؛ محمدعلی عبادی؛ مهدی تلخابلو


4. هندسه فرکتالی گسل ها و لرزه خیزی آذربایجان (شمال غرب ایران)

صفحه 42-51

مجتبی مهرپویان؛ محمد مهدی خطیب؛ محسن جامی؛ مهسا ارجمندی؛ حسین میر زینلی یزدی


مقاله پژوهشی

5. مطالعه روزن بران رده Fusulinata در نهشته های پرمین شمال ماکو (آذربایجان، ایران)

صفحه 52-65

اسلام ابراهیم نژاد؛ علی اصغر ثیاب قدسی؛ سیروس عباسی


7. مطالعه ژئوشیمی پولیه کارستی خرکت (شمال شرق شهر مشهد)

صفحه 77-88

مجتبی حیدری زاد؛ سیدعلی آقایی؛ مهدی عبداللهی منصورخانی