ارزیابی مبادله جرم عناصر بر اساس معادلات گرنت-گریسنز و روش ایزوکن – طلای پهنه برشی کرویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

کانی‌سازی طلا در منطقه کرویان بر اساس مطالعات انجام شده به عنوان تیپ طلای پهنه برشی شناخته شده است. کانه­زایی طلا در این منطقه تحت کنترل عواملی همچون پهنه­های برشی خمیری و دگرسانی هیدروترمال قرار گرفته است. غالب دگرسانی‌ها در منطقه کلریتی- سرسیتی می‌باشند و در بعضی جاها دگرسانی سیلیسی- کربناتی وجود دارد، از این­رو مقایسه اختصاصات ژئوشیمیایی سنگ­های دگرسان شده با غیر دگرسان منطقه کمک می­کند تا بتوان اثرات فرآیندهای دگرسانی بر روی پراکندگی عناصر را ارزیابی و رفتارهای ژئوشیمیایی عناصر مختلف را در این شرایط بررسی نمود. رفتار ژئوشیمیایی عناصر (میزان تحرک‌پذیری و نوع تحرک‌پذیری) می­تواند به عنوان معیاری برای ارزیابی کمی تعیین محدوده­های مرتبط با کانی­سازی محسوب گردد. در روش ایزوکن روندی تعریف می­گردد که در آن متغیرهایی که رفتار غیرمتحرک داشته باشند نسبت به افزودگی و یا شسته شدن تفکیک و شناسایی می­شود. محاسبات عددی صورت گرفته با هدف شناسایی متحرک یا غیر متحرک بودن عناصر در واحدهای سنگی مختلف (توده نفوذی، متاولکانیک‌ها و پهنه برشی) و هم­چنین بررسی نسبت‌های مختلف این عناصر در محدوده‌های دگرسان شده و غیر دگرسان شده نشان داد که عناصر  Al, Tiو به میزان کمتر Na، Cr دارای رفتار غیر متحرک هستند و به عنوان عناصر مبناء انتخاب شده و نمودار تغییر جرم سایر عناصر نسبت به آن­ها ترسیم گشته است. در این میان عناصر As, La, Mo, Ba, Mn و Au در تمامی واحدها افزودگی دارند و عنصر As در واحدهای پهنه­برشی منطقه بیش­ترین عکس­­العمل غنی­شدگی را از خود بروز می‌دهد. عناصرZn, Ca, Sr  و تا حدودی Mg در کلیه واحدهای سنگی دارای روند کاهشی است. نسبت‌های اکتشافی که دورشدگی و نزدیک شدگی به مناطق کانی‌سازی را نشان می‌دهند از نسبت مجموع عناصر غنی شده به تهی شده تشکیل می‌شوند و با این بررسی‌ها می‌توانند به عنوان شاخص‌های اکتشافی تعریف گردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of element mass changes according to Grant- Gresens equations and Isocon method in Kervian shear zone gold mineralization

نویسندگان [English]

  • F. Darabi Golestan
  • R. Ghavami Riabi
  • B. Saidi
  • M.R. Hezare
چکیده [English]

Based on studies, Kervian gold mineralization is known as the shear zone type. Gold mineralization in this area has been controlled by factors such as plastic shear zones and hydrothermal alteration. Dominant alterations are chloritic and sericitic, and in some places silicic and carbonatic alteration are seen. Hence, geochemical comparison of non-altered rocks with altered rocks in the region will help to evaluate the effects of alteration process on the element scattering and investigate geochemical behavior of elements. Geochemical behavior (kind and rates of mobility) can be defined as a quantitative measure to evaluation of mineralization area. Isocon method is defined based on process where the immobile variables identified, and according that element by loss and gain behavior is separated. Numerical calculations were carried out to recognize mobile or immobile elements in various rock units (Intrusive rocks, metavolcanic and shear zone) and also different ratios of these elements in altered and non-altered area showed that elements of Al, Ti, and rarely Na, Cr having immobile behavior, and their masses was relatively unchanged during alteration. As, La, Mo, Ba, Mn and Au was added and As in shear zone part showed maximum mass gain. Also Zn, Ca, Sr and Mg were depleted in all kind of rocks. Exploration ratio which show distal and proximal to mineralization area, constructed from the total abundances of added element to depleted element, and according this survey exploration index is defined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mass change
  • Kervian gold mineralization
  • Isocon method
  • shear zone
  • enrichment and depletion