نویسنده = قبادی، محمد حسین
تعداد مقالات: 7
1. مطالعه خصوصیات ژئوتکنیکی ماسه‌سنگ‌های سازند قم و استفاده از آن‌ها به عنوان منابع قرضه(مطالعه موردی: روستای لتگاه، شمال همدان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1399

10.22084/nfag.2020.21215.1408

محمد حسین قبادی؛ مهرداد امیری؛ محمدرضا رسولی فرح


3. ارزیابی پتانسیل تشکیل کارست در استان خوزستان به روش تحلیل سلسله مراتبی

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1398، صفحه 72-84

10.22084/nfag.2018.15709.1297

محمد حسین قبادی؛ سید سجاد کراری؛ حسین الماسی‌کیا


5. بررسی رابطه خصوصیات فیزیکی و مکانیکی با ویژگی‌های سنگ‌شناسی در سنگ‌های گرانیتوئیدی

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1397، صفحه 54-64

10.22084/nfag.2018.14348.1268

محمد حسین قبادی؛ لیلا احمدی؛ میرمحمد میری؛ سیده‌راضیه جعفری


7. ارزیابی ناپایداری شیب های خاکی در جنوب و جنوب غرب همدان

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1392، صفحه 36-48

محمدحسین قبادی؛ ساجدالدین موسوی