ارزیابی ناپایداری شیب های خاکی در جنوب و جنوب غرب همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش ناپایداری دامنه­های متشکل از خاک­های باقی­مانده هورنفلسی در جنوب و جنوب­غرب شهر همدان، بر اساس بررسی­های صحرایی و مطالعات آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفته است. به روش تعادل حدی، ضریب اطمینان شیب­ها محاسبه و آنالیز حساسیت انجام شده است. آنالیزهای حساسیت و پایداری با منظور کردن شیب­های متفاوت، پارامترهای مقاومت برشی و ضخامت خاک باقی­مانده اشباع صورت گرفته است. نتایج نشان می­دهد که در منطقه مورد مطالعه با توجه به شیب و ضخامت لایه­ها، استعداد زیادی برای وقوع زمین لغزش در دامنه­های خاکی با میزان اشباع 30 تا 60 درصد وجود دارد. در این ناحیه، زاویه آستانه گسیختگی شیب از 5/23 تا 41 درجه متغیر می­باشد. با توجه به نتایج حاصله، روش­های بهسازی به منظور کاهش خطر پیشنهاد گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The assessment of soil slopes instability in the south and southwest of Hamedan

نویسندگان [English]

  • M.H. Ghobadi
  • S. Mousavi
چکیده [English]

This paper analyzes the characteristics and instability of the hillslopes on the hornfelsic residual soils in south and southwest Hamedan city based on field investigations and various labratory tests. For this purpose, the limit equilibrium analyses are performed to determine the factor of safety and sensitive analysis against slope failure of residual soil slopes. The sensitivity and stability analyses with respect to varying slope angles, shearing strength parameters, and thicknesses of saturated residual soil were performed. The results indicated that the southwest parts of Hamedan have high potentiality of translational slide even in 30 to 60 % saturation of soil layer depending on the slope angles and vertical depth of the soil. In this area, the threshold slope angles to failure vary between 23.5 to 41 degree. The remediation measurements in order to decrease the possible damages are recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • landslide
  • Hamedan
  • Hornfelsic residual soils
  • Slope stability
  • Sensitive analysis