نویسنده = حسین پیرخراطی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت کهریز و مقایسه روند تغییرات آن در طی سال های اخیر

دوره 14، شماره 28، پاییز و زمستان 1399

10.22084/nfag.2020.3545

حسین پیرخراطی؛ رویا بهرامی نصب؛ علی رضا عباس فام؛ زهرا شیخی آلمان آباد


2. هیدروژئوشیمی و بررسی کیفیت آب سد مخزنی مهاباد، استان آذربایجان غربی

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1395، صفحه 150-163

10.22084/nfag.2016.1703

هه ژار محمد پور؛ حسین پیرخراطی؛ یوسف رحیم سوری