نویسنده = اسفندیار عباس نوین پور
تعداد مقالات: 5
1. ارزیابی تغییرات سطح آب زیرزمینی بر کیفیت منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی؛ دشت قروه، استان کردستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1399

10.22084/nfag.2021.22703.1432

همایون مقیمی؛ آرش محمدزاده؛ اسفندیار عباس نوین پور


2. آلودگی منابع آب زیرزمینی مناطق پایین دست محل دفن زباله در سراب قنبر شهر کرمانشاه

دوره 15، شماره 30، پاییز و زمستان 1400

10.22084/nfag.2020.22646.1431

فیض الله عزیزی؛ اسفندیار عباس نوین پور؛ همایون مقیمی


3. اثر تغییر اقلیم بر منابع آب سطحی و زیرزمینی دشت روضه چای

دوره 15، شماره 29، بهار و تابستان 1400، صفحه 15-27

10.22084/nfag.2020.21337.1414

اسفندیار عباس نوین پور؛ فریبا صادقی اقدم؛ مهری کاکی