ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت ارومیه جهت اهداف آب شرب با استفاده از روش GQI در محیط نرم‌افزار ArcGIS

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ارومیه، ارومیه

2 کارشناس سازمان آب منطقه ای استان آذربایجان غربی

10.22084/nfag.2019.17543.1340

چکیده

امروزه رشد روز افزون جمعیت از یک طرف و محدودیت منابع آب شیرین از طرف دیگر باعث شده‌اند تا ارزیابی منابع آب از لحاظ کیفی و کمی بویژه در مناطق خشک جایگاه ویژه‌ای در مطالعات آبهای زیرزمینی پیدا کند. بطوریکه تأمین آب مصرفی مورد نیاز جهت مصارف شرب با کیفیت مناسب و عاری از هر گونه آلودگی به یکی از چالش‌های بشر تبدیل گشته است. یکی از شاخص‌های ارزیابی کیفیت آب، مقدار غلظت یون های اصلی در آب می‌باشد. حد مجاز غلظت این یون‌ها در آب آشامیدنی توسط سازمان بهداشت جهانی (WHO) مشخص گردیده است. از جمله روش‌های متداول ارزیابی کیفی آب از نظر شرب، می‌توان از دیاگرام شولر نام برد که امکان بررسی آب را در یک نقطه خاص از منطقه مورد نظر ارائه می‌دهد. بنابراین پنج نمونه انتخابی که نماینده کل آبخوان می‌باشند، در رده کیفیت خوب قرار گرفتند. ولی به منظور بررسی تغییرات مکانی کیفیت آب از نظر شرب در کل محدوده آبخوان، از شاخص کیفیت آب زیرزمینی (GQI) که در سال 2007 توسط بابیکر و همکارانش ارائه شده است،‌ نیز استفاده گردید. نتایج نشان داد که مقدار 74 تا 95 درصد آب‌های زیرزمینی دشت مورد مطالعه، از نظر استانداردهای آشامیدنی دارای کیفیتی مناسب می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Groundwater Quality Urmia Plain to drinking water purposes using GQI method in ArcGIS software environment

نویسندگان [English]

  • E. Abbas Novinpour 1
  • S. Aref 2
چکیده [English]

Today, the growing population on the one hand, and the limitation of fresh water resources, on the other hand, have led to an assessment of water quality in terms of quality and quantity, especially in arid areas, in a special place in groundwater studies. So that the supply of water needed for drinking with proper quality and without any kind of pollution, has become a human challenge. One of the indicators for assessing water quality is the concentration of the main ions in water. The concentration limit for these ions in drinking water has been determined by the World Health Organization (WHO). One of the most commonly used methods for assessing drinking water quality is the Schuler diagram, which allows water to be checked at a specific point in the area. Hence, the five selected samples representing the entire aquifer are in good quality. But, in order to investigate the spatial variations in drinking water quality across the entire aquifer area, the Groundwater Quality Index (GQI), presented in 2007 by Babyker et al., Was also used. The results of this study showed a value of 74 to 95 percent, the groundwater of the studied plain has good drinking quality standards.

کلیدواژه‌ها [English]

  • GQI
  • Health
  • Drinking water