آلودگی منابع آب زیرزمینی مناطق پایین دست محل دفن زباله در سراب قنبر شهر کرمانشاه

نویسندگان

1 فارغ التحصیل

2 هئیت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه ارومیه

3 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور

چکیده

کرمانشاه نهمین شهر پرجمعیت و یکی از کلان‌شهرهای ایران که مرکز آن کرمانشاه است و براساس سرشماری سال 1395 دارای جمعیتی بالغ بر ۹۴۶٬۶۵۱ نفر می باشد. با توجه به رشد جمعیت بالا و مهاجرپذیری آن منجر به افزایش جمعیت بی سابقه ای شده است که در توان زیرساخت های این شهر نیست. در نتیجه در کنار مشکلات عدیده زیست محیطی در این شهر، از نظر جمع آوری و دفن زباله‌ها با مشکلات جدی روبروست زیرا میزان تولید زباله هر شهروند کرمانشاهی به طور میانگین روزی 750تا 900 گرم است که این دو برابر میانگین جهانی است. این زباله‌ها در بخش جنوبی شهر کرمانشاه و به فاصله حدود 15 کیلومتری از آن روی دامنه شمالی کوه سفید انباشته می‌شوند. در این پژوهش سعی شده است با توجه به ویژگی‌های ژئومورفولوژی منطقه به بررسی آلودگی منابع آب زیرزمینی مناطق پایین دست محل دفن زباله در سراب قنبر کرمانشاه(شهر کرمانشاه) در محیط نرم‌افزار GMS و کد تحلیلی MODFLOW پرداخته شده است. در این مطالعه، ابتدا نقشه ژئومورفولوژی محدوده شهرستان کرمانشاه در راستای شناسایی آب های زیرزمینی، خاک، شیب و جنس زمین ترسیم شده است. این نقشه نشان می دهد،دشت فرسایشی ناهموار نیمه جنوبی شهر با توجه به محل دفن زباله های شهر کرمانشاه، می تواند منبع آلودگی چشمه های سراب قنبر را فراهم سازد. نقشه تراز آب های زیرزمینی، جهت جریان آب این منطقه را از جنوب و جنوب شرق به مرکز دشت و سپس شمال و شمال شرق نشان می‌دهد. محل احداث لندفیل، و جهت جریان آب زیرزمینی از عوامل اصلی گسترش آلودگی می باشد. مطالعات صورت گرفته نشان می دهد که در مدت مطالعه تراز آب زیرزمینی در دوره های خشکسالی همواره در حال افت بوده و میزان بالا آمدگی آن در دوره های ترسالی همواره کمتر از میزان افت آن در دوره های خشک است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pollution of groundwater resources in the downstream areas of the landfill in sarabghanbar, kermanshah

نویسندگان [English]

  • fizolaah azizi 1
  • Esfandiar Abbas Novinpour 2
  • homayoun moghimi 3
1 Msc. geology the tendency of water
2 Department of Geology, Urmia University
3 Assistant Professor Department of Geology
چکیده [English]

Kermanshah is the ninth most populous city and one of the metropolises of Iran, the center of which is Kermanshah and according to the 2016 census has a population of 946,651 people. Due to high population growth and immigration, it has led to an unprecedented increase in population that is not within the capacity of the city's infrastructure. As a result, along with many environmental problems in this city, it faces serious problems in terms of waste collection and disposal because the amount of waste production per citizen of Kermanshah is on average 750 to 900 grams per day, which is twice the global average. This waste is accumulated in the southern part of Kermanshah city and at a distance of about 15 km from it on the northern slope of Kuh-e Sefid. In this study, according to the geomorphological features of the region, the pollution of groundwater resources in the downstream areas of the landfill in Sarabghanbar of Kermanshah (Kermanshah city) has been investigated in GMS software environment and MODFLOW analytical code. In this study, first the geomorphological map of Kermanshah city in order to identify groundwater, soil, and slope and land type has been drawn. This map shows that the uneven erosion plain of the southern half of the city, due to the landfill of Kermanshah, can provide a source of pollution for Sarabghanbar springs. The groundwater level map shows the direction of water flow in this area from south and southeast to the center of the plain and then north and northeast. Landfill construction site, and groundwater flow direction are the main factors in the spread of pollution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • GMS Software
  • MT3DMS Model
  • landfill
  • Sarabghanbar
  • Kermanshah