بررسی میکرو فاسیس ها و محیط رسوبی رسوبات دونین فوقانی در ناحیه چاریسه، شمال شرق اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Investigation of microfacies and sedimentary environment of Upper Devonian sediments in Chariseh region, Northeastern Esfahan