کلیدواژه‌ها = لرزه خیزی
تعداد مقالات: 2
1. گسل ها و لرزه خیزی در پهنه بخاردن- قوچان

دوره 14، شماره 28، پاییز و زمستان 1399، صفحه 18-28

10.22084/nfag.2020.19737.1386

جواد بیگلری؛ عباس کنگی؛ عبدالرضا جعفریان


2. هندسه فرکتالی گسل ها و لرزه خیزی آذربایجان (شمال غرب ایران)

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1392، صفحه 42-51

مجتبی مهرپویان؛ محمد مهدی خطیب؛ محسن جامی؛ مهسا ارجمندی؛ حسین میر زینلی یزدی