پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی بزوداغی (ارومیه)، آذربایجان غربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه ارومیه، دانشکده علوم، گروه زمین‌شناسی

چکیده

منطقه مورد مطالعه در غرب دریاچه ارومیه (شهرستان ارومیه) می­باشد. در این ناحیه گنبد آتشفشانی منفردی دیده می­شود که یکی از قله­های اصلی آن بزوداغی است. انواع محصولات پیروکلاستیک و ترم­های اسیدی تا حدواسط در منطقه مشاهده می­شود که داسیت­ها غالب­ترین ترکیب در این میان هستند. کانی­های اصلی داسیت­ها شامل پلاژیوکلاز و آمفیبول است که در یک متن میکرولیتی تا هیالین جا گرفته­اند. بافت غربالی و دوباره رشد کرده پلاژیوکلازها رایج است. با مطالعات ژئوشیمی مشخص شد این سنگ­ها از نوع داسیت بوده و سرشت کالک­آلکالن دارند. نسبت LREE/HREE در این سنگ­ها بالاست. این سنگ­ها از HREE, HFSE, Ta, Nb, Ti فقیر بوده و در مقابل از LILE و به ویژه Sr, K, Ba غنی می­باشند. جایگاه تکتونیکی مرتبط با قوس و نقش مهم پوسته در تولید ماگمای مولد این سنگ­ها از دیگر نتایج حاصله است. در واقع این اولین معرفی سنگ­های خروجی بزوداغی به جامعه زمین­شناسی ایران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Petrology and geochemistry of the Bezow-Daghi volcanic rocks (Urmia), W Azarbaijan

نویسنده [English]

  • M. Modjarrad
چکیده [English]

The study area is located at the west of the Urmia Lake and nearby Urmia Township. At the area an individual volcanic dome is observed that the main summit of it is the Bazow-Daghi. Different pyroclastic and volcanic products (acidic to moderate in composition) are showed at the region, but dacite is dominant. The major minerals include plagioclase and amphibole with microlitic to hyaline matrix. Poikilitic and over growth textures of plagioclase crystals are regular. Geochemical studies show that the rocks are dacite to trachy-andesite and have calc-alkaline series affinity. LREE/HREE ratio is high. Depletion in HREE, HFSE and Ta, Nb, Ti against to enrichment in LILE and Sr, K, Ba and volcanic arc setting, are the other results. The geochemical studies show that crustal contamination has important role at the Bezow-daghi magma generation. In fact this is the first introduction of volcanic rocks of the Bezow-Daghi to geological society of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geochemistry
  • Volcanic rocks
  • Bezow Daghi
  • Urmia