سنگ نگاری و محیط تکتونیکی گرانیتوئیدهای میلونیتی، جنوب شرق قروه (کردستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زمین‌شناسی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان

چکیده

گرانیتوئید میلونیتی مورد مطالعه بخشی از باتولیت گرانیتوئیدی جنوب قروه است. طیف سنگ­شناسی این مجموعه شامل گرانیت، آپلیت و گرانودیوریت بیوتیت­دار با فراوانی کمتر می­باشد.­ این سنگ­ها بعد از تکوین در یک پهنه برشی قرار گرفته­اند. بر اساس نرخ متفاوت استرین در این پهنه، فابریک­های میلونیتی و دگرریخته تشکیل شده است. مطالعات صحرایی، کانی­شناسی، سنگ­شـناسی و ژئوشیـمیایی نشان می­دهند که این سنگ­ها در زمره گرانیتوئیدهای نوع I با ماهیت نیمه قلیایی و پرآلومینه ضعیف می­باشند. شواهد ژئوشیمیایی عناصر کمیاب همچون غنی­شدگی از LILE و Pb، در کنار آنومالی منفی HFSE و Ba و نسبت­های Al2O3/(FeOT+MgO+TiO2) و (Na2O+K2O)/(FeOT+MgO+TiO2) متوسط تا بالا نشان می­دهند که منشا ماگمای اولیه از پوسته قاره­ای بوده که در یک حاشیه ورقه همگرا ایجاد شده است. این ماگما احتمالاً در اثر ذوب­بخشی پروتولیت­های پوسته زیرین (مانند گری­وک) به وجود آمده­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Petrography and tectonic setting of the mylonitic granitoids, SE-Qorveh (Kurdistan)

نویسندگان [English]

  • A. Torkian Torkian
  • L. Izadi Kian
  • M. Rezaei
چکیده [English]

The studied mylonitic granitoid is part of the granitiod batholite of south of  Qorveh.  Range of lithology of this complex is including granite, aplite with less abundant, biotite- granodiorite. These rocks are emplaced in a shear zone after they formed. Based on differences rate of strain, they are deformed as mylonitized and deformed rocks. Observations of field, petrographical and geochemical data imlpy they belong to I- type, poorly peraluminous and calalkaline series. Geochemical evidence of trace elements such as enrichment for large ion litophile elements (LILEs) and Pb, along with the negative anomaly field strength elements (HFSEs) and Ba and low ratios of Al2O3/(FeOt + MgO+TiO2) and meduim –high (Na2O+ K2O)/ (FeOt+ MgO+TiO2) indicate that origin of initial magma is continental crust that created in a margin of convergent plate. This magma may be formed by partial melting of protolites of lower crustal (e.g. greywacke).

کلیدواژه‌ها [English]

  • mylonite
  • shear zone
  • crust
  • I-type granite
  • Qorveh
  • Kurdistan