چینه نگاری زیستی و تحلیل ریز رخساره های سازند آسماری در جنوب شرق الشتر، لرستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه لرستان، دانشکده علوم پایه، گروه زمین‌شناسی

2 دانشگاه آزاد واحد خرم آباد، دانشکده علوم، گروه زمین‌شناسی

چکیده

سازند آسماری در مقطع سراب نرم در جنوب شرق الشتر برای مطالعه فونای روزنبران و ریز رخساره­های آن اندازه­گیری و نمونه­برداری شد. بر اساس توزیع چینه­شناسی روزنبران کف­زی بزرگ دو زون تجمعی شناسایی شد. زون تجمعی اول معرف سن اکیتیانین ­بوده و شامل Miogypsina barsaensis، Peneroplis farsensis، Elphidium sp.، Nummulitids sp. و Schlumbergina sp. است و زون تجمعی دوم معرف بوردیگالین است و Borelis melo curdica، Meandropsina iranica، Austrotrillina cf. howchini، A. cf. striata، A. cf. asmariensis  و Dendritina rangi را در بر می­گیرد. بخش آسماری پائینی در مقطع مورد مطالعه وجود ندارد. در این مطالعه، تجزیه و تحلیل سنگ­شناسی منجر به شناسایی 5 نوع ریز رخساره گردید. رسوبات سازند آسماری بر روی یک رمپ کربناته نهشته شده­اند که در آن کمربندهای رخساره­ای مربوط به رمپ درونی و رمپ میانی قابل شناسایی می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biostratigraphy and microfacies analysis of the Asmari Formation in SE of Aleshtar, Lorestan

نویسندگان [English]

  • S. Arefifard 1
  • B. Yousefi Yeganeh 1
  • M. Amini Tari 2
چکیده [English]

The Asmari Formation in the Sarab-e Narm setion in south-east of Aleshtar town was measured and sampled in order to study its foraminiferal faunas and microfacies. Based on the stratigraphical distribution of the larger benthic foraminiferas in the studies section two assemblage zones have been recognized. Assemblage zone I  represents a Aquitanian age and includes Miogypsina barsaensis, Peneroplis farsensis, Elphidium sp., Nummulitids sp. and Schlumbergina sp., Assemblage zone II is characteristic of  Burdigalian age which consists of Borelis melo curdica, Meandropsina iranica, Austrotrillina cf. howchini, A. cf. striata, A. cf. asmariensis and Dendritina rangi. This section  lacks lower Asmari Formation. According to the petrographic analysis of the deposits, five microfacies types were identified. The Asmari Formation has been deposited on a carbonate ramp in which facies belts of middle ramp and inner ramp are distinguishable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asmari Formation
  • Biostratigraphy
  • microfacies
  • SE of Aleshtar
  • Lorestan