ارزیابی مقدماتی خطر زلزله درشهرستان ایذه،استان خوزستان


عنوان مقاله [English]

Preliminary Estimating Earthquake Hazard in Izeh city, Khuzestan Province