ارزیابی پایداری شیب های خاکی در جنوب غرب همدان (حد فاصل گنجنامه تا شهرستانه)


عنوان مقاله [English]

Assessment of soil slopes stability in the southwest of Hamedan