مطالعات کانی شناسی و سنگ شناسی توده های آذرین منطقه خونیک، (شمال شرق قاین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

منطقه خونیک در شمال­شرق شهرستان قاین در استان خراسان جنوبی و در نقشه 1:100000 قاین قرار دارد. سنگ­های آتشفشانی این منطقه مربوط به فعالیت ولکانیکی دوره ائوسن است. واحدهای سنگی این محدوده شامل: آندزیت، تراکی­آندزیت، آندزیت بازالت، آگلومرا و توف است. بافت غالب این سنگ­ها، پورفیریتیک و تراکیتیک بوده ولی گاهی بافت غربالی، اینترگرانولار تا اینترسرتال نیز قابل مشـاهده می­باشد. آلتراسیون­های سریسیتی، آرژیلیک، کلریتی، کربناتی و سیلیسی در محدوده، به خصوص در امتداد گسـل­ها، مشاهده می­شود. در رده­بندی شیمیایی، سنگ­های منطقه خونیک، در محدوده آندزیت تا تراکی­آندزیت مربوط به سری کالک­آلکالن و محیط تکتونیکی زون فرورانش حاشیه قـاره قرار می­گیرند. عناصر HFSE مانندTi ، Y وNb  نسبت به عناصـر نادر خاکـی و عناصر LILE تهی شدگی نشان می­دهند. تهی­شدگی از عناصر HFSE و غنی­شدگی از عناصر Ba، Sr وK  نشان دهنده آلودگی ماگما توسط پوسته است. علاوه بر آلایش پوسته­ای، این شاخص ژئوشیمیایی در محیط­های فرورانش، ناشی از تاثیر سیالات آبدار حاصل از آبزدائی پوسته اقیانوسی فرورو است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mineralization, and Igneous Rock Masses Study in Khunik Area (Northeast Qaen)

نویسندگان [English]

  • H. Fattahi
  • I. Rasa
  • M. Yazdi
  • M. Hosseini
چکیده [English]

The Khunik area is located in northeast Qaen city. Volcanic rocks of this area belong to the Eocene volcanic activity. The rock sequences in this area consist of, Trachy andesite, Andesitic basalt, Aglomerate and tuff. Porphyritic and Trachytic textures are the predominant textures in this region, but sometimes, the sieve, intergranular and intersertal textures can be seen too. The alteration in area includes sericitization, argillization, Chloritization, carbonatization and silisification, especially along the faults. In chemical classification, the rocks of Khunik area, will plotted in Andesite to trachy andesite field and belong with calkalkaline series and continental arc subduction tectonic setting. HFSE elements such as Ti, Y and Nb, have depletion with respect to the rare earth elements and LILE. Depletion of HFSE and K, Sr, Ba enrichment, indicating contamination with crustal materials.