مطالعه رسوبات دریایی حاشیه تتیس و حاشیه گندوانا در مناطق مختلف ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

گسترش فونای فوزولینید در مناطق مختلف ایران حاکی از حضور مجموعه فوزولینیدهای آب­های گرم مربوط به حاشیه تتیسی (Peri-Tethyian) و مجموعه فوزولینیدهای شاخص آب­های سرد یا خنک حاشیه گندوانایی (Peri-Gondwanan) می­باشد. در مناطق البرز، بخش عمده­ای از ایران مرکزی، آباده و جلفا جنس­ها و گونه­هایی از verbeekinids و neoschwagerinids حضور دارند که به لحاظ پالئوبیوژئوگرافی فوزولینیدها، قرابت آن­ها را با قلمرو حاشیه تتیسی نشان می­دهد. تنوع فونای فوزولینیدی آب­های گرم در مناطق آباده و جلفا در مقایسه با البرز و ایران مرکزی بیش­تر بوده و به نظر می­رسد این مناطق عرض­های جغرافیایی پایین­تری را در قلمرو تتیس اشغال کرده بودند. ناحیه کلمرد در ایران مرکزی با دارا بودن فونای فوزولینید زون آنتی­تروپیکال جنوبی مشخص کننده فونای مربوط به آب­های سرد یا خنک حاشیه گندوانا است. منطقه زاگرس در فاصله زمانی کوبرگندین تا میدین زیرین در یک کمربند آب و هوایی معتدل بوده و تنها در میدین میانی- انتهایی این منطقه به استوا نزدیک­تر شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of Peri-Tethys and Peri-Gondwana marine deposits in different regions of Iran

نویسنده [English]

  • S. Arefi Fard
چکیده [English]

Distribution of fusulinid faunas in different regions of Iran indicates the presence of both warm-water Peri-Tethyan-related assemblages and cool/cold-water Peri-Gondwanan-indicating ones. In Alborz, most parts of Central Iran, Abadeh and Dzhulfa regions, genera and species of verbeekinid and neoschwagerinid fusulinids are present that in term of fusulinid paleobiogeography, they are assignable to Peri-Tethyan Realm. The warm-water fusulinid diversity in Abadeh and Dzhulfa regions is partly higher compared with Alborz and Central Iran suggesting that these regions may have occupied a comparatively lower latitudinal position within Tethyan realm. Kalmard region in Central Iran having southern anti-tropical fusulinid faunas is charachteristic of cool/cold-water Peri-Gondwanan faunas. Starting from Kubergandian through lower Midian, Zagros was located within the temperate climatic belt and only by middle-late Midian it has been closer to Equator.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marine deposits
  • Peri-Tethys
  • Peri-Gondwana
  • Iran