بررسی خصوصیات هیدروژئوشیمیایی و کیفیت آب زیرزمینی دریاچه حوض سلطان قم


عنوان مقاله [English]

Investigation of hydrogeochemical characteristics and groundwater quality of Hoz-e-Soltan playa