تفسیر محیط رسوبی دریاچه حوض سلطان در هولوسن با استفاده از مغزه های رسوبی


عنوان مقاله [English]

Investigation of Hoz-e-Soltan with sedimentary cores in Holocene