پتروگرافی و منشأ دولومیت های سازند شهبازان (ائوسن میانی تا بالایی) در شرق اسلام آباد غرب (کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Petrography and origin of dolomites of Shahbazan Formation (middle to upper Eocene) in east Eslamabade – Gharb (Kermanshah)