نانو ذرات طلا در سنگ های آذرین اسیدی محدوده رامند، جنوب قزوین، شمال غربی ایران مرکزی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران

2 دانشجو دکتری دانشگاه شهید بهشتی تهران

3 عضو هیات علمی گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور قزوین، ایران

4 دکترا گروه فناوری نانو پزشکی، دانشکده فنآوری های پیشرفته پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

محدوده رامند در 80 کیلومتری جنوب استان قزوین و شمال غربی ایران مرکزی قرار دارد. این محدوده بخشی از نوار ماگمایی ارومیه - دختر در زون های ساختاری ایران است. محدوده مورد مطالعه از سنگ های آذرین ریوداسیتی، ریولیتی، توف ریوداسیتی، توف های بلورین و گدازه های جریانی ریوداسیتی تشکیل شده است. واحدهای آذرآواری و آتش فشانی توسط گسل های اصلی از جمله گسل کورچشمه، گسل حسن آباد و گسل های فرعی قطع شده اند که دارای امتداد شمال غرب - جنوب شرق هستند. کانی های اصلی این سنگ ها شامل فلدسپار پتاسیم، کوارتز، آلبیت و خرده های سنگی در توف ها با بافت های میکروگرانولار-میکروپورفیریتیک است. کانه های پیریت، هماتیت و گوتیت، کانی های اصلی فلزی این سنگ ها هستند. بافت این کانی ها از نوع انتشاری (بصورت اولیه) و از نوع جانشینی سوپرژن تا کلوفرمی (بصورت ثانویه) است. دگرسانی های وسیعی که در محدوده مورد مطالعه دیده می شود شامل دگرسانی آرژیلیکی و سیلیسی می باشد. پیریت کانی اصلی سولفید فلزی این محدوده است. پیریت ها در اندازه های متفاوت از درشت تا بسیار ریز در اشکال ساب هدرال تا یوهدرال بطور پراکنده در امتداد سطوح شکستگی حضور دارند. نتایج به دست آمده از تجزیه با دستگاه الکتروفورز مویین نشان داد که کانی های پیریت این سنگ ها حاوی طلا در اندازه ذرات نانو می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Gold nanoparticles in acidic igneous rocks of Ramand area, south of Qazvin, northwest of central Iran

نویسندگان [English]

 • M. Yazdi 1
 • A. Lawal 2
 • S. R. Mehrniya 3
 • T. Adebileje 4
چکیده [English]

Ramand area is located 80 km south of Qazvin province, northwest of central Iran. The area is part of the magmatic belt of Orumiyeh- Doktar of the structural zones of Iran. The host rocks of the area consist of rhyodacite, rhyolites, rhyodacite tuff, crystalline tuffs and rhyodacite flow lavas. The pyroclastic and volcanic units are interrupted by major faults such as Korcheshmeh fault, Hassanabad fault and sub-faults that have a northwest-southeast extension. The main minerals of these rocks include K-feldspar, quartz, albite, biotite and rock fragments (in tuffs) with micro-granular - microporphyrite textures. The extensive alterations in the study area are argillic and silicifications. Pyrite, hematite and goethite are the main ore minerals of these rocks. The texture of these minerals is disseminated (primary) and of supergene replacement type to chloroform (secondary). Pyrites vary in size from coarsed to very fine in subhedral to unhedral forms scattered along fracture surfaces. The results obtained by capillary electrophoresis analysis shows that the pyrite minerals of these rocks contain of nanoparticles gold.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Gold Mineralization
 • acidic volcanic rocks
 • Ramand Area
 • Central Iran Zone

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1400
 • تاریخ دریافت: 13 خرداد 1400
 • تاریخ بازنگری: 12 شهریور 1400
 • تاریخ پذیرش: 15 شهریور 1400