پردازش‌های دورسنجی جهت تشخیص ساختارهای تکتونیکی زمین‌شناسی و زون‌های دگرسانی در پهنه اکتشافی شهرستان میانه(شمال غرب ایران)

نویسندگان

1 فارغ التحصیل

2 استادیار زمین شناسی ، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران

3 مدیر عامل شرکت کارند صدر جهان

4 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

5 استادیار دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران شمال.

چکیده

هدف این پژوهش بررسی پتانسیل کانی سازی فلزات مس، طلا و مولیبدن در سطح پهنه میانه(با تمرکز بر بخش‌های غربی و شرقی-شمال شرقی) می‌باشد. بدین منظور رویکرد مورد نظر استفاده از مطالعات زمین‌شناسی مستقیم و نمونه‌برداری در خصوص کانی‌سازی فلزات مذکور بوده است. برای بحث در مورد پتانسیل کانی سازی از داده‌های غیر مستقیم (دورسنجی) استفاده شد. به این صورت که با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای و سنجش از دور به بررسی کانی سازی و دگرسانی در منطقه مورد مطالعه پرداخته شده و نتایج طبقه‌بندی می‌شود. در این مرحله از نرم‌افزارهایی همچون Envi، Arc GIS و Image analyzer استفاده شد. نتایج نشان داد که پهنه شرقی میانه هیچ‌گونه پتانسیل فلزی نشان نداد. در بخش غربی پهنه میانه وضعیت کانی‌سازی فلزی متفاوت می‌باشد، زیرا در این قسمت، سنگ‌های آذرین نفوذی، نیمه عمیق و خروجی بصورت گسترده مشاهده می‌شود که اغلب توسط پدیده دگرسانی تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. مجموع این شرایط باعث گردیده که کانی‌سازی فلزی در بخش‌هایی از پهنه غربی میانه مشاهده گردد. اعم این کانی‌سازی‌ها عبارت‌اند از، وجود کانی‌سازی طلا در رگه و رگچه‌های سیلیسی، وجود کانی‌سازی مولیبدن بصورت رگچه‌ای و وجود کانی‌سازی آهن به صورت گوتیت و هماتیت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Telemetry processing to detect geological tectonic structures and alteration zones in an exploration zone in the city of Miyaneh (Northwest of Iran)

نویسندگان [English]

  • MASUMEH SEDDIGHI TKRAMI 1
  • alireza ganji 2
  • arash gourabjiripor 3
  • mohammadreza ansari 4
  • afshin ashjaardalan 5
2 Assistant Professor of Geology, Department of Geology, Faculty of Basic Sciences, Islamic Azad University, Lahijan Branch, Lahijan, Iran
3 CEO of Karand Sadr Jahan
4 Assistant Professor Islamic Azad University, Chalous Branch
5 Assistant Professor Islamic Azad University, North Tehran Branch
چکیده [English]

This study aimed to investigate the mineralization potential of such metals as copper, gold and molybdenum at the Miyaneh's zone level (focusing on the western and eastern-northeastern areas). For this purpose, the proposed approach was to use direct geological studies and to take samples on the mineralization of these metals. Indirect data (telemetry) were used to discuss mineralization potentiality. In this connection, satellite and telemetry data were used for mineralization and alteration in the study area as the results were classified. At this stage, such software as Envi, Arc GIS and Image analyzer were used. The findings revealed that the Miyaneh's eastern zone was not found to generate any metal potential. In the western part of the said zone, the situation of metal mineralization is different, because intrusive, semi-deep and existing igneous rocks are widely seen in this area which are often exposed to the alteration phenomenon. These conditions have led to the metal mineralization in some western zones of the city. The most important mineralization processes include the presence of gold mineralization in siliceous veinlet, the presence of molybdenum mineralization in the form of veinlets and the presence of iron mineralization in the form of goethite and hematite.

کلیدواژه‌ها [English]

  • elemetry processing
  • Tectonic Structures
  • Middle Exploration Zone